Samisk kulturell og kreativ næring har stort vekstpotensial

Kreativ og kulturell næring har et stort vekstpotensial i Sápmi og er et av flere satsningsområder for Sametinget, skriver sametingsråd Silje Karine Muotka i dette leserinnlegget. 

hutkasgieldagovva.jpg
FOTO | Govven: Sámediggi

Nyhet | publisert

Det skjer spennende ting på den kreative næringsfronten i Kautokeino der det skjer et arbeid for å forene de unike drivkreftene som jobber innen kreativ næring. I Sápmi har vi en lang tradisjon med kreative næringer. For mange av de som driver innen samisk kulturell og kreativ næring står personlige kunstneriske mål og et ønske om å styrke samisk kultur og identitet gjennom kunsten, svært sentralt. Denne motivasjonen er en drivkraft for å skape egen arbeidsplass som er veldig sterk, og som kan bidra til at vi får enda flere heltidsstillinger innenfor denne sektoren.

Silje Karine Muotka.jpg

Sametingsråd Silje Karine Muotka (Foto: Kenneth Hætta)

Kautokeino er pilotkommune i prosjektet “Hutkás Gielda/Kreativ kommune”, som retter seg mot næringsutvikling med basis i samiske kunst- og kulturuttrykk. Målet er å utvikle en modell og en helt ny måte å jobbe på som fremmer samarbeid, synlighet og aktivitet mellom kreative næringer og resten av kommunen.

Modellen baserer seg på at næringen selv legger føringer og prioriteringer på videre satsning for å få en synlig kreativ kommune. Næringsutøverne har i løpet av de to arbeidsmøtene som er gjennomført kommet opp med en rekke tiltak som de ønsker å gjennomføre.

Det dreier seg om å skape nettverk, om samarbeid og om synlighet. Næringen ønsker blant annet et tettere samarbeid om videre- og etterutdanning med samisk høgskole i emner som for eksempel forretningsutvikling. Næringsaktørene peker på at felles promotering av Kautokeino som kreativ næring er viktig og at det er behov for en aktiv næringsforening.

Kreativ og kulturell næring har et stort vekstpotensial i Sápmi. Det innebærer muligheten for flere arbeidsplasser, styrket verdiskapning og ikke minst viktig videreføring av samisk tradisjon og kulturkunnskap. Dette er et av flere satsningsområder for Sametinget, og det er derfor oppløftende å se at pilotprosjektet “Hutkás Gielda/Kreativ kommune” allerede har fått så mye positiv interesse fra næringen selv, fra kommunen og ulike institusjoner. Målet er å skape en sterkere kreativ næring i samiske områder. Når vi styrker de kreative næringene og verdiskapningen kan vi gjennom dette også styrke samisk kultur, samfunn og bosetning.

Fra Sametingets side er vi glade for at både administrasjonen og politisk ledelse i Kautokeino kommune har gitt initiativet en varm velkomst. Denne samarbeidsmodellen kan bli en modell for videre arbeid i andre kommuner som har potensiale for vekst i kreative næringer.

De aller viktigste kreftene bak Hutkás Gielda er de personene som arbeider med de kreative og kulturelle næringene. Disse dyktige og innsatsvillige etablererne og bedriftseierne har gjennom prosjektdeltakelsen hittil virkelig stilt opp i pilotprosjektet for å løfte sitt eget næringsfelt og det er den aller viktigste forutsetningen for å kunne lykkes i å styrke de kulturelle og kreative næringene fremover.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!