Mikkel Eskil Mikkelsen.jpg

Gåvvå: Åse Pulk, Sámediggi

I etterkant av politiets rapport er nasjonale myndigheter, det samiske samfunnet, fylkesnivået, lokalsamfunnet og enkeltmennesker alle nødvendige aktører i arbeidet for et overgrepsfritt samfunn. Sametinget vil sammen med lokalsamfunnet sørge for å legge til rette for gode tiltak.

– Sametinget har bestemt seg for å ha en aktiv rolle i oppfølging av Tysfjord-saken. Derfor skal vi i møte med DSJ – Doajmma Siebrre Julevsábme og Árran lulesamiske senter den 13. desember. Vi ønsker innspill til hvordan vi sammen kan forme tiltak som vil være til nytte i Tysfjord. Umiddelbart har vi gitt 150 000 kroner til en støttekonsert som fokuserer på stolthet. Vi håper på positive ringvirkninger og Sametinget ser på dette som et viktig bidrag, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Oppfølgingen av Tysfjord-saken må skje på flere plan

Sametingsrådet vil kreve en granskning av offentlige hjelpeapparat, barnevern og politi i møtet de skal ha med Kommunal- og moderniseringdepartementet i neste uke. Rådet tror at historiene vil gi samfunnet et klart bilde av at vi alle har en jobb å gjøre, og at innsatsen må komme på alle nivåer.

– Vi må ha et helhetlig perspektiv i oppfølgingen av Tysfjord-saken. Ved å løfte saken til departementet ønsker vi å fokusere på at slik som den står nå, er det mange ubesvarte spørsmål. Det er spørsmål som hvordan situasjonen kunne bli så omfattende før det ble håndtert, og hvordan offentlige instanser systematisk har sviktet i oppfølgingen av overgrepssaker, sier Mikkelsen.

Takker Árran

Sametinget har tidligere støttet Árran lulesamiske senters arbeid med å løfte tabubelagte temaer. Sametingsråd Mikkelsen påpeker viktigheten av Árrans arbeid de siste årene.

– Samiske samfunnsinstitusjoner har et ansvar i å løfte og påpeke områder i samfunnet som bør belyses. De skal løfte fram samfunnsaktuelle utfordringer i det samiske samfunnet og dette har Árran tatt på alvor og virkelig lyktes med. Sametinget er takknemlig for dette arbeidet. Vi tror at dette har vært en av forutsetningene for at fortellingene om seksuelle overgrep har kommet frem. Dette arbeidet skal Árran ha skryt for, sier Mikkelsen.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!