Sametinget støtter prosjekt som skal kartlegge samisk ungdoms psykiske helse

Sametingsrådet har gitt 280.000 kroner til et prosjekt om samisk ungdoms psykiske helse i regi av Mental Helse Ungdom, i samarbeid med samiske ungdomsorganisasjoner. – Vi vet fra både forsking og erfaring at samisk ungdom møter utfordringer som annen ungdom ikke møter. Derfor er det viktig at vi får mer kunnskap og påfølgende tiltak, som er formålet med prosjektet, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Nyhet | publisert , oppdatert

Prosjektet til Mental Helse Ungdom skal kartlegge unge samers psykiske helse og iverksette forebyggende tiltak som styrker beskyttelsesfaktorene for unge samers identitet og psykiske helse. Kartleggingen skal gi kunnskap om hvordan unge samer opplever sin psykiske helse og om hvilke beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer ungdommene opplever.

– Jeg syns dette er et flott prosjekt, og fra sametingsrådets side er jeg glad for at Mental Helse Ungdom ønsker å sette i gang et slik prosjekt. Et slikt prosjekt vil bidra til verdifull kunnskap om samisk ungdoms psykiske helse, sier Mikkelsen.

Mikkelsen, Mikkel Eskil (Foto - Kenneth Hætta).jpg

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

FOTO | Foto: Kenneth Hætta

Involvering av samiske organisasjoner

Mental Helse Ungdom skal samarbeide med den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh, Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) og Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS) i prosjektet, og viser til at prosjektet som helhet hviler på at de samiske ungdomsorganisasjonene deltar gjennom hele prosjektet.

Mikkelsen anser det som en styrke for prosjektet at Noereh, SUPU og SANKS er med.

– De kjenner det samiske samfunnet, slik at prosjektet kan bli vellykket. Fra Sametingets side anser vi de to ungdomsorganisasjonene som dyktige og samfunnsengasjerte, og en involvering av dem er en sentral styrke for prosjektet, sier Mikkelsen.

Viktig med kunnskap

Sametinget er i sitt arbeid avhengig av et kunnskapsgrunnlag, og etterspør ofte fakta om samiske samfunn og helserelatert funn om samers helse. Mikkelsen mener at denne kartleggingen kan gi Sametinget og andre styringsinstitusjoner redskap for fremtidige tiltak som kan bedre samiske barn og unges psykiske helse.

– Kunnskapsgrunnlaget vil danne grunnlag for tiltak på flere nivå. Hjelpeapparatet kan få oppdatert kunnskap, noe som vil gjøre dem bedre rustet til å hjelpe de som trenger det, avslutter sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, mob. +47 917 42 161.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!