Presideantta sáhkavuorru sámedikkiid giellasemináras

Sámedikki presideantta Aili Keskitalo sáhkavuorru Sámedikkiid giellasemináras Anáris, 09.10.19:

Nyhet | publisert

Buorre iđit ja buorre giellajahki buohkaide!

Lea hirbmat suohtas leat giellaáššiid politihkalaš ovddasvástideaddjin go beasan oasálastit namalassii dákkár dehálaš doaluide. Sámi servvodahkii lea erenoamáš mávssolaš go sámegielat fágaolbmot ja giellaberošteaddjit čoahkkanit ja fárrolaga gođđet ráđiid mo ovdánahttit ja nannet sámegiela. Ođđa áiggit buktet ođđa hástalusaid, muhto maiddái vejolašvuođaid. Ja jus sámegiella galgá sáhttit dustet buot hástalusaid ja nákcet dohppet daid olu vejolašvuođaid, de fertet mii ovttasráđiid čoavdit giellačuolmmaid ja njáskat saji giellabálgáide vai sámegiella viidáseappo fievrriduvvo.

Dán semináras lea hirbmat dehálaš fáddá: namalassii dulkkat ja jorgaleaddjit. Dulkkat ja jorgaleaddjit leat erenoamáš dehálaš fágaolbmot ja mávssolaš giellacakkit. Dulkkaid haga sámegiella ii oččošii nu stuorra saji gulahaladettiin stuorraservvodagaiguin. Jorgaleddjiid haga ollu áššebáhpirat ja dokumeanttat livčče dušše dáro-, ruoŧa- ja suomagillii. Máŋgii mii eat ieža oba fuomášge dan duogábeale barggu ja daid návccaid maid mii bidjat ja áŋgiruššat vai sámegiella oažžu lunddolaš saji maiddái čoahkkimiin ja áššebáhpiriin. Buot dát ii livčče oba vejolašge almmá dulkkaid ja jorgaleddjiid haga.

Lea hui somá go mii nákcet dákkár seminára lágidit juste fal riikkaidgaskasaš eamiálbmot giellajagi 2019 oktavuođas. Go geahčadin seminára prográmma, de oidnen ahte prográmmas leat ollu dehálaš giellafágalaš fáttát mat guoskkahit juste fal dulkkaid ja jorgaleddjiid bargguide. Lean duođaid rámis go Sámedikkit leat ožžon áigái dákkár lágideami mas mii ovttasráđiid gávdnat ođđa geainnuid ja ođđa vejolašvuođaid, almmá beroškeahttá riikarájiin!

Jurddašin loahpahit vel ovttain vuogas sitáhtain maid Oahptii-Hánsa, dahje Hans Aslak Guttorm lea 1968:s čállán artihkkalisttis “Makkár lea sámegiella čállingiellan”, maid Nils Øivind Helander lea heivehan dálá čállinvuohkái. Mun bealistan jurddašan ahte dát lea midjiide buohkaide dehálaš muittuhussan giellabargguin:

Sámegielain sáhttá sápmelaš áššiid govvidit seammá bures go eará gielain ja kánske buorebut velá, go dat sáhttá sámegiela luondu ja dan giela sániid mearkkašumit leat sakka earálágažat muhtin sániin go movt eará gielain sáhtášii seamma áššiid muitalit. Sámegillii sáhttá oaneheappot go eará gielain muitalit dan sápmelaš jurddašanvuogi, birgenlági ja buot dáhpáhusaid, mat gusket sápmelaččaide.

Giitu mu oasis ja ollu lihkku seminárain!

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!