PRM: Støtte til Store Tamsøy ANS

Sametingsrådet gir 375.000 kroner i tilskudd til selskapet Store Tamsøy ANS i Nordkapp kommune. Midlene skal gå til utvikling av flere produkter og opplevelser på Store Tamsøy i Porsangerfjorden.

Nyhet | publisert

Store Tamsøy ANS sin virksomhet har så langt vært rettet mot multebærplukking på øya Store Tamsøy i Porsanger kommune. Selskapet ønsker større lokal verdiskaping enn det som multebæra bidrar til og ser nå på muligheten til å utvikle andre aktiviteter med bakgrunn i Tamsøyas historie og beliggenhet.

I denne forbindelse har ærfuglbestanden en viktig rolle, både for høsting av edderdun, men også i forhold til å styrke opplevelsen ved å besøke øya. Selskapet ønsker blant annet å arrangere et årlig ærfuglseminar, der innholdet også kan utvides til andre fuglearter. Det skal også bli arrangert seminar rundt temaet ville vekster, matlaging etc.

– Ideen med å skape større verdier med bakgrunn i ærfuglbestanden på øya er interessant. Dette vil gi muligheter for høsting av edderdun, men også gjøre det mer attraktivt å besøke øya. Mulighetene for å utvikle ideen videre til høsting av andre utmarksprodukter er spennende, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Store Tamsøy ANS ønsker å tilby en reise tilbake i tid både i forhold til innkvartering og det enkle liv ellers. Selskapet mener å ha et stort potensiale som de ønsker å utvikle i nært samarbeid med forskningsmiljø og fagfolk innen ulike satsingsområder.

– Det er en nyskapende og spennende forretningsidé, som vil kunne bidra til økt interesse og kunnskap for hele regionen, sier Muotka.

Tilskuddet gis fra tilskuddsordningen Tilskudd til næringsliv, bedriftsutvikling, kombinasjons- og utmarksnæringer, og er i samsvar med prioriteringene. I år prioriteres tiltak som gir en betydelig grad av nyskaping og bedriftsutvikling, tiltak som gir økt omsetning av kortreist mat og andre matprodukter fra samiske områder, og tiltak som gir lønnsomme etableringer innen utmarksnæringer.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka, mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!