PRM: Sametingsrådet har nå bevilget over 20,1 millioner kroner til læremidler

Sametingsrådet har nå bevilget over 20,1 millioner kroner til utvikling av læremidler. Læremidler til de som har sør- og lulesamisk som andrespråk er det i år prioritert støtte til. Sametingsrådet har bevilget midler til utvikling av læremidler på sørsamisk etter en spesiell metodikk for språkopplæringen som gjør andrespråkselever til funksjonelt tospråklige. Hva angår nordsamisk har sametingsrådet gitt tilskudd til utvikling av mobilapper for andrespråkselever på nordsamisk, som skal effektivisere andrespråksopplæringen på nordsamisk.

Nyhet | publisert

Sametingsrådet ser og opplever at situasjonen for både nord-, sør- og lulesamisk språk er svært kritisk.

– Vi er glade for at vi i årets budsjett har kunnet gi en støtte som fremmer språkopplæringen, styrker barns og unges lesing, og som i tillegg er tilpasset de som har spesielle behov for læremidler når det gjelder språkopplæringen, sier medlem i sametingsrådet Mikkel Eskil Mikkelsen.

– Når det gjelder sørsamisk har vi ved hjelp av støtte endelig klart å nå målet om å produsere heldekkende læremidler på sørsamisk som førstespråk til ungdomsskoletrinnet, jubler Mikkelsen. – Vi har prioritert læremidler som omfatter lesetrening på lulesamisk og sørsamisk, og gitt støtte til utvikling av lettleste små bøker på sørsamisk for videregående nivå. I lesebøkene er det en klar progresjon og nivådeling, som er nyttig i lesetreningen, fortsetter Mikkelsen. 

Sametinget mener det også er viktig å prioritere læremidler i duodji for å støtte og føre videre samisk kultur og tradisjonskunnskap. Læremiddelet Duodjegáldu for grunnskolen skal nå oversettes og tilpasses til lulesamisk og sørsamisk. I tillegg har sametingsrådet også prioritert støtte til temabaserte læremidler i duodji på sørsamisk helt til videregående nivå.

– I mat- og helsefag har det manglet heldekkende læremidler på samisk. Nå kan jeg med glede kunngjøre at vi har bevilget støtte til en søker som har som mål å utvikle en læremiddelserie for mellomtrinnet. Serien er på alle de tre samiske språkene og den har både trykte og digitale elementer, avslutter rådsmedlem Mikkelsen.

Sametinget mottok søknader for i alt 33,2 millioner kroner. – Selv om det er mange søknader i forhold til budsjettrammen er sametingsrådet fornøyd med at vi i år har klart å dekke de fleste prioriterte områdene, sier Mikkelsen. Sametingets handlingsplan for utvikling av læremidler i perioden 2015-2018 ligger til grunn for Sametingets årlige prioriteringer.

Læremidlene som vi har bevilget midler til skal utvikles etter de nye læreplanene som blir ferdige i 2019. Vårt mål er også at produsentene av de nye læremidlene ferdigstiller dem i løpet av tre og et halvt år.

For intervju, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, +47 917 42 161.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!