PRM: Ønsker et lulesamisk helsenettverk

Sametingets plenum uttalte forrige uke at man ønsker etablering av helsenettverk, som kan både organisere helsepersonell og bidra i utviklingen av likeverdige helsetjenester. – Jeg ser gjerne at lulesamisk helsenettverk etableres i høst, særlig med tanke på etableringen av nye Hamarøy kommune, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Nyhet | publisert

Sametinget ser et behov for at samisk helsepersonell er organisert på en formålstjenlig måte både nasjonalt og lokalt. Sametingets plenum uttalte sist uke at etablering av slike samisk fagnettverk bør prioriteres i samiske kjerneområder. I sørsamisk område har samisk helsepersonell organisert seg og de ønsker å gjennomføre prosjekter som skal tilby likeverdighet innenfor helsetjenestene. Ved å danne fagmiljø og nettverk i de samiske kjerneområdene, vil likeverdige helsetjenestetilbud ta utgangspunkt i det samiske samfunnets behov.

– Vi ser at både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten har store utfordringer når de skal tilby likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen. Lulesamisk helsepersonell burde lære av det som er gjort i sørsamisk område og danne et lignende nettverk, sier Mikkelsen.

Mikkel Eskil Mikkelsen

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

FOTO | Åse M.P. Pulk/Sámediggi

Sametinget og Helse Nord jobber med et større utviklingsprosjekt, som skal planlegge samiske helsetjenester nasjonalt. Et sentralt premiss i prosjektet er mangelen på samisk helsepersonell. Samtidig etableres nye Hamarøy kommune, hvor de samme utfordringene vil være aktuelle.

Mikkelsen sier at mangelen på samisk helsepersonell er en utfordring, og at man derfor må sørge for å bruke dem på en formålstjenlig og fleksibel måte.

– Samisk helsepersonell må selv være med å legge premissene for dette, siden de vil være sentrale i realiseringen av likeverdige helsetjenester. Med tanke på de prosessene vi står ovenfor nasjonalt og lokalt, så burde lulesamisk helsepersonell danne et nettverk som kan bidra og være premissleverandør.

Mikkelsen ønsker flere strukturer og rammer velkommen inn i samisk helse og ser fram til et samarbeid med et lulesamisk helsenettverk.

– Vi trenger flere strukturer rundt samiske helsetjenester, og et lulesamisk helsenettverk vil yte en kompetanse som vi også trenger fra Sametingets side. Fra Sametingets side så er det klart uttrykt fra plenum at vi må få på plass flere nettverk og det skal vi følge opp fra sametingsrådets side, avslutter sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, tlf. +47 917 42 161.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!