PRM: Nordland nasjonalparksenter får støtte til utvikling av samisk kulturprogram

Sametingsrådet bevilger 160 000 kroner i støtte til Nordland nasjonalparksenter i Røkland til å utvikle et samisk kulturprogram for 2020.  

Nyhet | publisert

Nordland nasjonalparksenter med Besøkssenter nasjonalpark Nordland og Adde Zetterquist kunstgalleri har formidling av samisk historie og kultur som sentral del av formålet. Nå vil de fremme et langsiktig engasjement ved å utvikle en robust og varig scene og formidlingsarena for samisk kunst, musikk og litteratur. Målet er å gjøre samisk kultur tilgjengelig for publikum med en nærhet til naturverdiene rundt dem på en slik måte at forståelsen, respekten og interessen for samisk historie og kultur styrkes.

Muotka, Silje Karine.jpg

Silje Karine Muotka

– Prosjektet vil kunne bidra til en større formidling av samisk kunst og kultur og i tillegg vil det kunne være med på å bidra i samfunnsdebatten, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Nordland nasjonalparksenter vil gjennomføre et sett med publikumsarrangement i år som gir dem muligheten til å møte ulike deler av publikum. Å tiltrekke barn og unge er særlig viktig for dem, der også unge voksne skal få medvirke for å skape Nordland nasjonalparksenter som en attraktiv arena og møteplass.

Nasjonalparksenteret vil lage en naturlig møteplass for samer i Saltenområdet og i hele Sápmi og har mange kontakter i Norge, Sverige, Finland for å hjelpe dem i dette. De har fokus på flere sjangre innenfor samisk kultur og kunst i prosjektplanen og har allerede avtaler med flere artister og kulturutøvere.

– Nye arenaer for formidling av samisk kunst og kultur er viktig, spesielt for kunstnere som ikke er etablerte enda. Et slikt tilbud vil kunne være med på å løfte frem flere samiske kunstnere i mange sjangre, sier Muotka.

Etter at det samiske kulturprogrammet 2020 er over vil nasjonalparksenteret se på erfaringene og legge en langsiktig plan for hva den samiske scenen og formidlingsarenaen hos Nordland nasjonalparksenter skal by på.

Nordland nasjonalparksenter hadde søkt om 160.000 kroner og får det omsøkte beløpet. Tilskuddet gis fra tilskuddsordningen Regionalutvikling.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!