PRM: Gir støtte til ombygging av fjøs

Sametingsrådet har innvilget 300.000 kroner i tilskudd til bonde Simon Pedersen i Skånland kommune.

Nyhet | publisert

Simon Pedersen har drevet med ammeku i tallefjøs i åtte år og legger nå om drifta for å kunne effektivisere og utvikle gården videre. Pedersen skal bygge om nåværende tallefjøs, som er en fjøsbygning uten gjødselkjeller, til fjøs med gjødselkanaler og kanalomrøring.

Sámediggeráđđi/Sametingsråd Silje Karine Muotka

Sámediggeráđđi/Sametingsråd Silje Karine Muotka. Foto: Sara Beate Eira Persson, Sámediggi

FOTO | Sara Beate Eira Persson

Sametingsråd Silje Karine Muotka er glad for at Sametinget gjennom å gi tilskudd kan bidra til å videreutvikle dette gårdsbruket.

– Prosjektet vil øke produksjonen i bedriften og føre til økt verdiskaping i jordbruket i Skånland kommune, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Tilskuddet er bevilget fra tilskuddsordningen Primærnæringer. Målet for denne tilskuddsordningen er økt antall arbeidsplasser i primærnæringene innen 2025. I tilskuddene som går til jordbruk prioriteres i år ombygginger og tilbygg til eksisterende driftsbygninger, tilretteleggende tiltak og prosjekter som bidrar til rekruttering, høyere verdiskapning og utvikling av jordbruksnæringen.

– Jeg håper at tilskuddet fører til at familiens arbeidsplasser styrkes og det vil bli lettere for neste generasjon å overta drifta, sier Muotka.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka, mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!