PRM: Enige om Kunstneravtale 2020

Sametinget og Samisk kunstnerråd er blitt enige om en kunstneravtale gjeldende for 2020.

Nyhet | publisert , oppdatert

– Samisk kunst og samiske kunstnere er viktige bidragsytere til synliggjøring og utvikling av det samiske samfunnet, og jeg er glad og stolt over at samisk kunst har markert seg på en meget positiv måte, både lokalt, nasjonalt og også internasjonalt de siste årene, sier sametingsråd Henrik Olsen.

Henrik Olsen (Foto - Kenneth Hætta).jpg

Henrik Olsen (Foto: Kenneth Hætta)

Kunstneravtalen har en ramme på kr. 8 570 000, som er en økning på 220 000 kroner.

Det er avsatt midler til drift av Samisk kunstnerråd og de seks kunstnerorganisasjonene som er tilknyttet kunstnerrådet. Det er også avsatt midler til kunstfond og visningsvederlag. Partene er også i avtalen enige om å prioritere og sette av mer midler til kunstnerstipendene.

Partene er videre enige om å videreutvikle samarbeidet, og er i gang med arbeidet med å få på plass en ny 4-årig samarbeidsavtale.

– Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Samisk kunstnerråd gir våre kunstnere stor innflytelse på utviklingen innenfor samisk kunstliv, og er med på å legge til rette for å gi samisk kunst og samiske kunstnere gode rammevilkår, sier sametingsråd Henrik Olsen.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Henrik Olsen, +47 907 75 219

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!