PRM: Bevilget tilskudd til språkprosjekter

Sametingsrådet har bevilget tilskudd til tre språkprosjekter på årets siste rådsmøte. Kárášjoga giellaguovddáš/Karasjok språksenter, felles ungdomsskoleprosjekt for Kautokeino og Karasjok og kildinsamisk ordbok får tilsammen 800 000 kroner i tilskudd.

Nyhet | publisert

Karasjok kommune får andreårs etableringstilskudd for Kárenaš giella- ja kulturguovddáš/Kárenaš språk- og kultursenter. De har kommet i gang med aktivitetene og har planlagt aktiviteter for noen år framover. Sametinget har bevilget 400 000 kroner i tilskudd til språkutviklingsaktiviteter.

37058259423_77c4360cd8_z.jpg
FOTO | Aili Keskitalo (Foto: Kenneth Hætta)

– Karasjok kommune har hatt problemer med ansettelse av prosjektarbeidere, og derfor er rapporteringene forsinket. Vi ser det behovet som Karasjok har for språksenteret og samtidig forstår vi at rutinene ikke enda er på plass. Sametinget mener det er veldig viktig å støtte Karasjok kommune med etableringen av språksenteret, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Tilskudd til felles ungdomsskoleprosjekt

Ungdomsskolen i Kautokeino kommune har søkt om tilskudd sammen med skolen i Karasjok kommune til et interkommunalt seminar for lærere, og Sametingsrådet bevilger et tilskudd på 300 000 kr. til dette. På seminaret vil det bli forelesninger om samiske verdier og om fagfornyelsen. Målet er også å bli kjent med samiske utdanningsnettverk. Der vil det bli arrangert arbeidsverksted og skolene skal presentere sine planer for øvrig.

Prosjektets navn er Davvisámegiella skuvllas, mii gullo, oidno, vuhtto ja ovdánahtto (Nordsamisk i skolen, som høres, synes, som setter spor etter seg og utvikles), og målet er å treffes, bli kjent med hverandre og bygge trygghet mellom pedagogene i nabokommunene, dele kunnskap, lage felles planer for samiskundervisningen, lage planer for hvordan tilpasse samisk til alle fag i samisk skole.

– Dette prosjektet passer bra for Giellalokten (Språkløftet) som er Sametinget strategi for de samiske språkene. Vi ser behovet for spesielle kompetansehevingsstrategier for lærerne, blant annet i forhold til samisk skrive- og leseundervisning, tospråklighetspedagogikk, bruk av sterke undervisningsmodeller og i forhold til metoder som gjør at språkopplæringa lykkes, sier Keskitalo.

Tilskudd til russisk-kildinsamisk ordbok

UiT – Norges arktiske universitet vil rette og ferdiggjøre russisk-kildinsamisk ordbok og får et tilskudd på 100 000 kr. til dette formålet.

Den avdøde kildinsamiske læreren, forfatteren, journalisten og språkinteresserte Aleksandra Antonova og søker Elisabeth Scheller startet prosjektet i 2011. Ordboka skal være enkel å bruke og språkvitalisering står sentralt. Da det ikke finnes en kildinsamisk grammatikk, er det vedlagt tabeller til ordboka som forklarer verb- og substantivbøyningen og stadievekslingene.

– Kildinsamisk er et alvorlig truet språk og den nye ordboka gir brukerne mulighet til å lære seg mer enn bare ord, og er en viktig del av vitaliseringen av språket, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

For intervju, ta kontakt med president Aili Keskitalo, +47 971 29 305, aili.keskitalo@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!