Sametinget skal gi innspill til mandat til Stortingets oppnevning av Sannhets- og forsoningskommisjonen. I den forbindelse ønsker vi å forankre arbeidet i det samiske samfunn og inviterer til åpne møter for å hente innspill fra folket (se liste over hvor og når nederst i artikkelen).

En kommisjon som får tilstrekkelig betydning og plass i samfunnet vil kunne være et verktøy for å endre holdninger. Derfor er det viktig nå å avdekke hvilke samfunnsområder kommisjonens arbeid skal omfavne. Er det viktigste språk, kultur og helse, eller synes du det er andre områder som er like viktige? Hva synes du kommisjonen skal ta opp og hva skal de jobbe med? Vi ønsker ditt innspill til dette og det kan du gi oss ved å komme med innspill på de åpne møtene eller ved sende oss en e-post til sannhet@samediggi.no.

Sametinget konstaterer at det samiske folk har vært utsatt for statlig fornorskingspolitikk, som pågikk i mer enn 100 år. Mange samer bærer fortsatt på sår etter fornorskningen, både som individer og som samfunn. En helt vesentlig del av forsoning er felles forståelse av historien, av rett og urett i fortida som kan ha betydning fortsatt i dag, og av bilder av historiens mørke sider med diskriminering og overgrep med langtrekkende seinvirkninger. En fullgod forsoning kan vanskelig skje før sannheten er etablert og dokumentert så langt det lar seg gjøre, og før både myndigheter og allmennhet tar inn over seg det som har skjedd og de konsekvenser tidligere politikk har hatt for generasjoner etter.

Målsettingen bør være en grundig utredning som gir autoritet til oppfølgende tiltak. For å bidra til forsoning er det nødvendig at de som på ulike måter opplevde og er rammet av fornorskningen gis mulighet til å komme til ordet og fortelle sine historier. En kommisjon handler om å etablere ny kunnskap og kunnskapsformidling som gjør at det er mulig å forstå dagens samfunn i Norge.

Les også: Stortingets vedtak om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge

Les også: Sametinget støtter en sannhets- og forsoningskommisjon

Les også: Kronikk: – Mange bærer fortsatt generasjoners og egen bør tungt på ryggen

Sametinget inviterer til åpne møter:

12. februar, kl. 18.00, Ä´vv Skoltesamisk museum, Neiden
13. februar, kl. 18.00, Varange Samiske Museum, Varangerbotn
15. februar, kl. 18.00, Álttá Sámi Giellaguovddáš, Alta
21. februar, kl. 19.00, Gjenreisningsmuseet, Hammerfest
22. februar, kl. 18.00, Senter for nordlige folk, Kåfjord
1. mars, kl. 19.00, Samisk Hus, Oslo
5. mars, kl. 18.00, De Samiske Samlinger, Karasjok
12. mars, kl. 18.00, Kommunestyresalen på rådhuset, Tromsø
20. mars, kl. 18.00, Várdobáiki, Evenes
21. mars, kl. 18.00, Árran, Tysfjord
22. mars, kl. 18.00, Samisk språk- og kultursenter, Porsanger
3. april, kl. 18.00, LES-huset, Kautokeino
9. april, kl. 18.00, Fjellkysten Gjestehus, Lavangen
12. april, kl. 18.00, Stormen bibliotek, Bodø
16. april, kl. 16.00, Samien Sijte, Snåsa
17. april, kl. 18.00, Aajege Samisk språk- og kompetansesenter, Røros

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!