Inger Marit Eira-Åhrén tilsettes som direktør i Sametinget

Tilsettelsesutvalget har vedtatt hvem som skal lede administrasjonen i det nasjonale folkevalgte parlamentet for samene i Norge. Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) ser frem til et godt samarbeid.

inger_marit_eira-ahren-1000x1000.jpg
FOTO | Bilde tatt av Trøndelag fylkeskommune

Nyhet | publisert

Det politiske utvalget for tilsetting av Sametingets direktør vedtok 28. april 2020 å tilsette Inger Marit Eira-Åhrén (46) som ny direktør for Sametingets administrasjon fra høsten 2020. Vedtaket er i tråd med innstillingen fra sametingsrådet. Eira-Åhrén tilsettes som direktør i Sametinget i åremål for perioden 01.09.2020 til 31.08.2026 og stillingen er plassert til Sametingets administrasjon i Karasjok.

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) er fornøyd med tilsettingen.

- Inger Marit Eira-Åhrén har i hele denne prosessen vist en solid samfunnsforståelse og kunnskap om det samiske samfunnet, i tillegg til å utvise stor innsikt i offentlig forvaltning og politiske prosesser. Hun har allsidig erfaring fra ulike verv og posisjoner, og hun fremstår som en motivert, tydelig og engasjerende leder, sier Aili Keskitalo.

Fire personer søkte på stillingen som direktør for Sametinget da søknadsfristen gikk ut 23. februar 2020. Nåværende direktør Rune Fjellheim har hatt stillingen i to åremålsperioder, siden 1. september 2008.

Mangfoldig bakgrunn

Inger Marit Eira-Åhrén er opprinnelig fra Kautokeino, men bor og jobber i det sørsamiske samfunnet der hun jobber som leder for enheten som har ansvaret for samisk språkforvaltning i Snåsa kommune og leder av det kommunale språksenteret Gielem nastedh. Eira-Åhrén har erfaring innen offentlige virksomheter på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå, både på det administrative og politiske nivået. Hun har god kunnskap om samisk språk og kultur, og en unik forståelse av det politiske landskapet både i Sápmi og landet forøvrig.

- Sametingets øverste administrative leder må evne å se det store bildet, være analytisk og jobbe godt i skjæringspunktet mellom fag og politikk. Inger Marit Eira-Åhrén oppfyller alle våre kriterier og har personlige egenskaper som vil komme godt med i jobben som direktør i Sametinget. Hun har en evne til å kommunisere tydelig, har et fokus på muligheter og på å skape forståelse og motivasjon for utvikling. Vi ser frem til et tett og godt samarbeid fra høsten av, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Kontaktpersoner for media:

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR), tlf: +47 971 29 305

Utvalget har valgt Runar Myrnes Balto til å uttale seg på utvalgets vegne, tlf +47 977 73 778

Utvalget for tilsetting av Sametingets direktør består av Runar Myrnes Balto (NSR), Ronny Wilhelmsen (Ap), Cecilie Hansen (Sp), Tor Gunnar Nystad (NSR) og Inger Eline Eriksen Fjellgren (Arja).

 

Fakta om Inger Marit Eira-Åhrén (46):

  • Opprinnelig fra Kautokeino, men jobber i dag i Snåsa kommune der hun leder enheten som har ansvaret for samisk språkforvaltning i kommunen og det kommunale språksenteret Gielem nastedh
  • Snakker flytende nordsamisk og har god kjennskap til sørsamisk språk muntlig
  • Har en sammensatt fagbakgrunn med en bachelor i sykepleie (Høgskolen i Finnmark, 1998) med videreutdanning innen ernæring, psykisk helse og flerkulturell forståelse samt studier i forskningsetikk og forskningsmetodikk (Sami allaskuvla, HiOA og Nord universitet)
  • Er siidaandelseier i Tjåehkere sijte sammen med sin ektefelle
  • Har politisk bakgrunn, som bl.a politisk rådgiver i Sosial- og helsedepartementet 2000-2001, medlem av Røyrvik kommunestyre 2007-2011, og var frem til 2018 medlem av fylkestinget i Trøndelag. Hun sto også på valgliste til Sametinget i 2013 for Arbeiderpartiet.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!