Gratulerer med verdens urfolksdag

Lykkeønskninger fra fungerende sametingspresident i forbindelse med FNs internasjonale urfolksdag 9. august.

Nyhet | publisert

Gratulerer med dagen, våre urfolkssøstre og brødre fra hele verden. I dag markerer vi FNs internasjonale urfolksdag, som i år fokuserer på urfolkspråk. FN har i 2019 også valgt å synliggjøre dette temaet gjennom markeringen av det internasjonale urfolksspråkåret – IYIL 2019, som skal sette fokus på situasjonen for urfolksspråk globalt.

MIKKEL ESKIL MIKKELSEN.jpg

FNs internasjonale urfolksdag har blitt feiret siden 1995, og er en viktig dag der vi uttrykker vår respekt og solidaritet for verdens 370 millioner urfolk. I store deler av verden hører urfolk til noen av de mest marginaliserte grupper, både økonomisk, sosialt, kulturelt, politisk eller språklig sett, for å nevne noen. 

Sametinget er opptatt av at urfolk skal ha like rettigheter og muligheter som den øvrige befolkningen i en stat og at staten implementerer urfolks rettigheter. Dessverre ser vi fortsatt eksempler på at urfolksrettens minstestandarder ikke er oppfylt av myndighetene. I Norge er det for eksempel ikke oppnådd reell likestilling mellom de samiske språkene og det norske språket.

Selv om det samiske folk på mange måter har nådd lenger i sin rettighetskamp enn andre urfolk, så deler vi fortsatt mange av de samme utfordringene. De samiske språkene er sårbare i likhet med andre urfolksspråk, der mange i dag er utrydningstruet. Vi vet hvordan det føles å alltid måtte hevde sin rett til å snakke sitt eget morsmål, å hevde sin rett til å bli forstått av omverden, å kunne lære sitt eget språk eller for den saks skyld; å la seg underholde eller å bli engasjert på sitt eget språk. Vi vet også hvordan tap av språk i en generasjon kan føre til en språksorg i påfølgende generasjoner. Den statlige fornorskningspolitikken gjorde at det samiske språket gikk tapt for veldig mange samer, og med det forsvant også identitet, tilhørighet, selvfølelse. Vi vet at slike traumer kan arves for mange lever med det i dag.

Det er viktig at Sametinget fortsatt går foran og viser solidaritet med andre urfolk, blant annet fordi vi vet hvor tøft det er å stå alene om slike utfordringer. Vårt solidaritetsarbeid for andre urfolk kommer også til uttrykk i vårt internasjonale arbeid, der vi er opptatt av å styrke rammeverk for verdens urfolk og å fremme respekt for universelle menneskerettigheter, grunnleggende frihet for alle og likestilling. De samme prinsippene er viktige i vårt språkarbeid der vårt hovedmål er at samisk og norsk skal likestilles. Det betyr at den samiske befolkningen skal ha den samme rettigheten og muligheten til å bruke de samiske språkene, de samme utviklingsmulighetene og likeverdige tjenester.

Det er viktig å sikre at våre barn og unge lærer språket, og at de kan både bevare og utvikle språket sitt. Det handler om å gi språket de aller beste forutsetningene for å vokse. Det samiske samfunnet står for en stor andel av disse, men vi behøver hjelp fra storsamfunnet og verdenssamfunnet, private så vel som offentlige aktører, som kan gi rom til våre urfolksspråk.

I sommer offentliggjorde vi at Walt Disney Animation Studios kommer med en nordsamisk versjon av den kommende storfilmen Frost 2 i slutten av 2019. Dette er et resultat av et samarbeid mellom sametingene i Norge, Finland og Sverige, Samerådet og filmskaperne, og noe som vi er svært stolte over. Det har en stor verdi for oss og for våre barn at deres superheltinner snakker samisk. Store multinasjonale selskaper har musklene til å synliggjøre og vitalisere truede urfolksspråk. Walt Disney Animation Studios viser at det også er en vilje, og vi håper at flere vil følge etter.

Jeg vil tilslutt ønske alle til lykke med markeringen av verdens urfolksdag.

Mikkel Eskil Mikkelsen, fungerende president

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!