Fornøyd med at flere barn får et samisk barnehagetilbud

Sametingsrådet har bevilget 15,1 mill. kroner i barnehagetilskudd til 62 barnehager og 20 utviklingsprosjekter og barnehagemateriell. Sametinget har i år fått langt flere søknader enn tidligere år, og det er en stor økning av barn med samisk barnehagetilbud.

Nyhet | publisert , oppdatert

I år er det 848 barn i Norge med samisk barnehagetilbud. I fjor var tallet 758.

– Jeg syns det er fantastisk at Sametingets satsing på barnehagetilbud har vist seg å gi resultater. Flere og flere barn får et samisk barnehagetilbud, og det er veldig bra. Fremtidens språkbrukere finnes i disse barnehagene, og fra Sametingets side ønsker vi en tydelig satsing på barns hverdag i barnehagene, sier Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Prioriterte styrking av språkarbeid i barnehager

DSC_1847.JPG

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

FOTO | Foto: Åse M.P. Pulk/Sametinget

I år er det bevilget tilskudd til 19 utviklingsprosjekter hvor det er fokus på å styrke barnehagens hverdagsspråk gjennom den lokale tradisjonelle samiske kulturen.

Det er blant annet gitt tilskudd til egne samiske språkarbeidere, giellačeahppi/gielebarkije, til barnehager både i nord- og sørsamisk område.

– Prosjekter som giellačeahppi/gielebarkije er noe sittende sametingsråd har valgt å prioritere fordi vi ønsker å styrke tilstedeværelsen av samisk språk i barnehager utover daglig bemanning. Det gir barnehagene rammen til å drive et språkarbeid og er med det en verdifull ressurs for barnehager særlig for barnehager utenfor kjerneområder, sier Mikkelsen.

I årets tildelinger prioriterte også Sametingsrådet etablering av et nytt barnehagetilbud. Trondheim kommune får kr 300 000 til etablering av en ny samisk barnehage i Trondheim kommune.

Sametingsrådet har også bevilget tilskudd til pedagogisk materiell. I år var det bare én søker til denne ordningen. Davvi Girji AS har fått kr 1 568 800 til utvikling av en materiellpakke med pedagogisk materiell som stimulerer til bruk av sanser og fysisk aktivitet.

Bevilgninger til barnehager over hele landet

Sametingsrådet bevilget også kr 7 120 000 i tilskudd til samiske barnehager og samiske avdelinger i norske barnehager. Tilskuddet er i år fordelt til 31 barnehager, både private og kommunale samiske barnehager og avdelinger.

I tillegg er det tildelt kr 2 535 000 i tilskudd til samisk språkopplæring for barn i norske barnehager. Her ble tilskuddet fordelt til 31 barnehager over hele landet.

– Tilskuddsordningene ved Sametinget er med på å gjøre en forskjell. Barnehager over hele Norge vil nå kunne styrke sitt tilbud og gi barn et bedre samiskspråklig hverdag på grunn av tilskuddsordningen. For oss er det viktig å ha barn i fokus og jobbe for at de skal ha det beste tilbudet og årets tildelinger er viktige for å nå dette målet, avslutter Mikkelsen.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, mob. +47 917 42 161.

Bilder av Mikkel Eskil Mikkelsen

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!