Eldre på valglister og eldrepolitikk i valgprogrammene

Politiske partier og lister forbereder seg til høstens kommune- og fylkestingsvalg. Når vi vet at det blir stadig flere eldre i samfunnet, er det bekymringsfullt at svært få eldre representanter er nominert på sikre plasser på valglistene, mener Sametingets eldreråd.

Nyhet | publisert

Av Norges befolkning er allerede nå over 1 mill. innbyggere over 60 år. Det er derfor viktig at eldre mennesker får anledning til å være med i det politiske styringssystemet. Og spesielt etter sammenslåing blir kommuner og fylker mye større enn nå og politiske vedtak blir gjort lenger unna oss enn tidligere. I dag er eldre mennesker mye underrepresentert i folkevalgte organer.

Sametingets eldreråd mener at eldre folk bør være villige til stille opp på valglister på sikre plasser slik at de har mulighet til å bli valgt inn i kommunestyrer og/eller i fylkesting. Ved å stå på listene, har de også flere muligheter til å bli valgt inn i kommunenes og fylkenes underutvalg.

Det som også er viktig for Sametingets eldreråd, er at politiske partier og lister har valgprogrammer som har fokus på eldrepolitikk. Ved at eldre folk deltar i politisk arbeid lokalt, vil de kunne være med på å utvikle sine levekår i kommuner og fylker.

Sametingets eldreråd oppfordrer politiske partier og lister om å inkludere eldre folk i det politiske styringssystemet og å utforme eldrepolitikk i sine respektive valgprogrammer.  

For spørsmål eller intervju, kontakt leder i Sametingets eldreråd Julie Eira, mob.nr. 979 57 533, julieeira88@hotmail.com

Sametingets eldreråd.jpg

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!