Arbeidet med Sannhets- og forsoningskommisjonens mandat

Sametinget har fått i oppgave å komme med et innspill til Stortinget om Sannhets- og forsoningskommisjonens mandat. 

Nyhet | publisert , oppdatert

Derfor har vi holdt åpne møter rundt om i Sápmi og bedt om ditt innspill.

En kommisjon som får tilstrekkelig betydning og plass i samfunnet vil kunne være et verktøy for å endre holdninger. Derfor er det viktig nå å avdekke hvilke samfunnsområder kommisjonens arbeid skal omfavne. 

Sametinget konstaterer at det samiske folk har vært utsatt for statlig fornorskingspolitikk, som pågikk i mer enn 100 år. Mange samer bærer fortsatt på sår etter fornorskningen, både som individer og som samfunn. En helt vesentlig del av forsoning er felles forståelse av historien, av rett og urett i fortida som kan ha betydning fortsatt i dag, og av bilder av historiens mørke sider med diskriminering og overgrep med langtrekkende seinvirkninger. En fullgod forsoning kan vanskelig skje før sannheten er etablert og dokumentert så langt det lar seg gjøre, og før både myndigheter og allmennhet tar inn over seg det som har skjedd og de konsekvenser tidligere politikk har hatt for generasjoner etter.

Målsettingen bør være en grundig utredning som gir autoritet til oppfølgende tiltak. For å bidra til forsoning er det nødvendig at de som på ulike måter opplevde og er rammet av fornorskningen gis mulighet til å komme til ordet og fortelle sine historier. En kommisjon handler om å etablere ny kunnskap og kunnskapsformidling som gjør at det er mulig å forstå dagens samfunn i Norge.

Sametingets innspill til mandat for sannhets- og forsoningskommisjon ble behandlet i ekstraordinært plenumsmøte 1. juni.

Her kan du lese Sametingets innspill til Stortinget om Sannhets- og forsoningskommisjonens mandat.

Les også: Første utkast til mandat for kommisjonen som skal se å fornorskingspolitikken overfor samer og kvener/norskfinner om dens konsekvenser 

Les også: Stortingets vedtak om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge

Les også: Sametinget støtter en sannhets- og forsoningskommisjon

Les også: Kronikk: – Mange bærer fortsatt generasjoners og egen bør tungt på ryggen

Sametinget har hatt åpne møter her:

12. februar, kl. 18.00, Ä´vv Skoltesamisk museum, Neiden
13. februar, kl. 18.00, Varange Samiske Museum, Varangerbotn
15. februar, kl. 18.00, Álttá Sámi Giellaguovddáš, Alta
21. februar, kl. 19.00, Gjenreisningsmuseet, Hammerfest
22. februar, kl. 18.00, Senter for nordlige folk, Kåfjord
1. mars, kl. 19.00, Samisk Hus, Oslo
5. mars, kl. 18.00, De Samiske Samlinger, Karasjok
12. mars, kl. 18.00, Kommunestyresalen på rådhuset, Tromsø
20. mars, kl. 18.00, Várdobáiki, Evenes
21. mars, kl. 18.00, Árran, Tysfjord
22. mars, kl. 18.00, Samisk språk- og kultursenter, Porsanger
3. april, kl. 18.00, LES-huset, Kautokeino
9. april, kl. 18.00, Fjellkysten Gjestehus, Lavangen
12. april, kl. 18.00, Stormen bibliotek, Bodø
16. april, kl. 16.00, Samien Sijte, Snåsa
17. april, kl. 18.00, Hotel Nordkyn, Kjøllefjord, Lebesby
24. april, kl. 18.00, Aajege Samisk språk- og kompetansesenter, Røros
25. april, kl. 18.00, Best Western Plus Hotel Bakeriet, Trondheim

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!