Alvorlig bekymret for nedleggelse av sameskole

Troms fylkeskommune har trukket midlene som dekker skoleskyss for elevene ved Sameskolen i Troms. Dette har store konsekvenser for sameskolens fremtid. – Jeg er alvorlig bekymret for sameskolens fremtid, og ber Troms fylkeskommune omgjøre vedtaket om at de ikke lengre dekker skoleskyss, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

IMG_E3510.JPG

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

FOTO | Åse M.P. Pulk/Sámediggi

Nyhet | publisert

Endringer og avklaringer gjeldende regelverk for skoleskyss for elever har resultert i at elevenes hjemkommune nå står ansvarlig for å dekke kostnader knyttet til skyss til og fra skolen. Denne avklaringen er kommet etter at Troms fylkeskommune i 2017 varslet at de ikke lengre dekker skoleskyss for skolens elever. Nå står hver enkelt elevs hjemkommune ansvarlig for å dekke skoleskyss. Skolen har startet og de samiske barna vet ikke om de får tilgang til et viktig tilbud.

– Nå avhenger elevers tilbud om undervisning i og på samisk av hver enkelt kommunes velvilje og økonomi. Det er prinsipielt uforsvarlig at elevers rettigheter og muligheter får slike begrensinger over seg. Vi vet at Sameskolen i Troms lykkes i sitt arbeide, og har et tilbud til samiske barn langt utover det vi finner i regionen. Når skolen varsler at dens eksistens er truet, må vi agere. Vi skal beskytte skolen, sier Mikkelsen.

Eneste samiske undervisningsinstitusjon i regionen

Sameskolen i Troms er en av få samiske institusjoner i området. Fra Sametingets side ser man at sameskolen har vært avgjørende for et levende samisk språk i sitt nedslagsfelt, som en av få samiske institusjoner i området.

– Med opptaksområde i hele landet er Sameskolen i Troms en sentral virksomhet for samisk kultur og samfunnsliv i området og dermed må de ha forutsetning til å kunne utøve den virksomheten de i dag gjør.

En historie hvor sterke samiskspråklige miljø blir lagt ned

Mikkelsen advarer om at Troms fylkeskommune står i fare for å rasere enda en sterk samisk undervisningsinstitusjon.

– Vi husker godt hva som skjedde etter nedleggelsen av Skånland videregående skole. Et sentralt samiskspråklig miljø ble borte og elever mistet et helt nødvendig samiskspråklig tilbud, selv om lovnader ble gitt, sier Mikkelsen og understreker at Sametinget gjør det man kan for å redde sameskolen.

– Jeg har henvendt meg til både Kunnskapsdepartementet, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Troms fylkeskommune for å finne en løsning for sameskolen. Elevene som har kommet i gang med skoleåret ved sameskolen går en usikker fremtid i møte. Slik kan vi ikke ha det, avslutter Mikkelsen.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, tlf. +47 917 42 161

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!