08.3 - 12:00

Sametinget og Justis- og beredskapsdepartementet samarbeider om et prosjekt der hensikten er å frambringe mer forskningsbasert kunnskap om vold i nære relasjoner i samiske samfunn.  Denne kunnskapen skal bidra til å danne et bedre grunnlag for politikkutvikling på feltet. Sametinget og Justis- og beredskapsdepartementet samfinansierer prosjektet. Studien om vold i nære relasjoner i samiske samfunn gjennomføres av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Rapporten presenteres på Sametinget 8. mars

Prosjektet «Vold i nære relasjoner i samiske samfunn» har to tematiske siktemål:

  • Å rette søkelys mot samfunnsmessige, historiske og kulturelle forhold (eksterne og interne) som kan påvirke utøvelse av vold i nære relasjoner i samiske områder.
  • Å belyse hvordan vold i nære relasjoner avdekkes i samiske områder, hvordan forebyggende tiltak og hjelpetiltak er uformet, hvilke nye tiltak som kan utvikles på feltet, og hvordan eksisterende tiltak kan styrkes.

Rapporten fra studien lanseres på Sametinget i Karasjok på den internasjonale kvinnedagen 8. mars 2016.

Fagseminar om rapporten arrangeres umiddelbart etter lansering.

Arrangementet starter kl 12 med lunsj på Sametinget i Karasjok og avsluttes kl 16. 00

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!