Samisk språkuke 2019

Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt.

Det er arrangementer over hele landet: Se program.

21.10 - 00:00
27.10 - 00:00

Når: 21.- 27. oktober 2019 (uke 43)

Hvor: Hele landet

Hvem: Absolutt alle er velkommen til å bidra og delta

Har du noen gang lurt på hvorfor samisk ikke synes på skilt, melkepakker eller på internett? Du er herved invitert til Samisk språkuke 2019. Bli med på språkløftet!

HVA ER SAMISK SPRÅKUKE?
Samisk språkuke er en felles dugnad for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene i hele samfunnet. Private og offentlige institusjoner, næringsliv, organisasjoner og andre aktører inviteres til å synliggjøre samiske språk nettopp denne uka. Sammen tar vi et større ansvar for at samiske språk høres, synes og brukes på alle samfunnsområder.

HVA KAN DERE BIDRA MED?
Å vise det språklige og kulturelle mangfoldet i Norge, vil være med på å skape bro mellom det samiske og norske samfunnet.

Eksempler på hva som kan gjøres:
• Lage samisk innhold rettet mot både samer og ikke-samer
• Løfte frem samisk språk og kultur på ulike måter
• Skrive velkommen på samisk (Nordsamisk: Bures boahtin - Sørsamisk: Buerie båeteme - Lulesamisk: Buorisboahtem)
• Lage infoplakat også på samisk (for eksempel husk å ta av skoene)
• Arrangere en språkkafé
• Henge opp plakaten til Samisk språkuke 2019
• Alle bidrag er velkommen!

Kanskje du har andre gode ideer, og vil være med på Samisk språkuke?
Skriv til giellalokten@samediggi.no, eller ta kontakt med ditt nærmeste samiske språksenter!

Bil med på å synligjøre samiske språk!

#giellavahkku #giellavahkko #gielevåhkoe

Les mer: Samisk språkukes nettside

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!