10.8 - 09:00

Samarbeidsmøte Bodø kommune - Sametinget 10. august 2017. Sted: Stormen bibliotek kl. 09.00 - ca. 12.30. Visepresident Lars Filip Paulsen deltar.

Kontaktperson: avdelingsdirektør Inger Eline Eira Buljo, +47 78 48 42 45 

Aktuelle saker fra Bodø kommune:

1. Samisk avdeling ved Jentoftsletta barnehage fra august 2018 (vedtak i Bodø bystyre juni 2017)     Orientering v/barnehagesjef Lise Tronrud

2. Samiskundervisning i grunnskolen. Styrking av lærerressurs/fjernundervisning mm. Orientering v/undervisningssjef Tore Tverbakk

3. Samisk språksenter i Stormen bibliotek (vedtak i Bodø bystyre juni 2017) Orientering v/biblioteksjef Trud Berg

4. Samiske kulturvernminner Misvær. Tilskudd fra Sametinget. Orientering v/kultursjef Arne Vinje

5. Bodø - søkerby Europeisk kulturhovedstad 2024. Evt medvirkning fra Sametinget. Orientering v/kultursjef Arne Vinje.

6. Øvrige punkter i samarbeidsavtalen og i referat fra møtet 10.08.17.

7. Eventuelt

8. Oppsummering og veien videre

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!