Plenumsmøte 5.- 8. desember 2017

05.12 - 09:00
08.12 - 15:00

Plenumsmøtet starter tirsdag 5. desember kl. 09.00 og avsluttes fredag 8. desember innen kl. 15.00. Mandag 4. desember er satt av til gruppemøter.

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter 20. - 24. november 2017.

I medhold av Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

46/17 Konstituering
47/17 Sametingsrådets beretning om virksomheten
48/17 Kunngjøring av nye saker
49/17 Spørsmål til Sametingsrådet
50/17 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2018 – 2019
51/17 Kunstneravtalen 2018
52/17 Kommunekategorier – Samisk språkområde
53/17 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2018
54/17 Sametingets budsjett 2018
55/17 Næringsutvikling i sjøsamiske samfunn
56/17 Møteplan for Sametingets komité og plenumsmøter 2018 - revidering
57/17 Valg av medlemmer til styret for Finnmarkseiendommen og kontrollkomiteen
58/17 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Sametingets klagenemnd for tilskuddsaker 2018 - 2021
59/17 Sametingets budsjettbehov 2019

Her ser du sakspapirene.

Møtet streames direkte hver dag, og man kan velge mellom fire språk.

Mandag 4. desember
09.00 – Gruppemøter
12.00 – 15.00 Lunsj
Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 13.00
13.00 – President Aili Keskitalo inviterer gruppelederne til møte, møterom 214

Tirsdag 5. desember
Før lunsj 09.00 – 12.00
Saker:
Sak 46/17 Konstituering av plenumsmøtet
Sak 47/17 Sametingsrådets beretning om virksomheten
Pauser: Kaffepause kl. 10.00 – 10.30
Lunsj og gruppemøter kl. 12.00 – 1500
Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 13.00

Etter lunsj 15.00 -
Saker:
Sak 48/17 Kunngjøring av nye saker
Sak 49/17 Spørsmål til Sametingsrådet
Pauser: Kaffepause kl 16.30 – 17.00

Onsdag 6. desember
Før lunsj 09.00 – 12.00
Seminar Fagfornyelse i grunnopplæringen, plenumsalen
Pauser: Lunsj og gruppemøter kl. 12.00 – 15.00
Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 13.00

Etter lunsj 15.00 -
Saker:
Sak 50/17 Innspill til reindriftsavtalen 2018 - 2019
Sak 51/17 Kunstneravtalen 2018
Pauser: Kaffepause kl 16.30 – 17.00
Fellesmiddag kl. 20.00

Torsdag 7. desember
Før lunsj 09.00 – 12.00
Saker:
Sak 52/17 Kommunekategorier – Samisk språkområde
Sak 53/17 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2018
Pauser: Kaffepause kl. 10.00 – 10.30
Lunsj og gruppemøter kl. 12.00 – 15.00
Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 13.00

Etter lunsj 15.00 -
Saker:
Sak 54/17 Sametingets budsjett 2018
Sak 55/17 Næringsutvikling i sjøsamiske samfunn
Sak 56/17 Møteplan for Sametingets komité og plenumsmøter 2018 - revidering
Pauser: Kaffepause kl 16.30 – 17.00

Fredag 8. desember
Før lunsj 09.00 – 12.00
Saker
Sak 57/17 Valg av medlemmer til styret for Finnmarkseiendommen og kontrollkomiteen.
Sak 58/17 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Sametingets klagenemnd for tilskuddssaker
Pauser: Kaffepause kl. 10.00 – 10.30 Lunsj kl. 12.00 – 13.30
Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 13.00

Etter lunsj 13.30 –
Sak 59/17 Sametingets budsjettbehov 2019
15.30 Avreise med buss til Lakselv 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!