03.12 - 09:00
07.12 - 15:00

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter 19. - 23. november 2018. Komitémøtene starter tirsdag 20. november kl. 09.00 og avsluttes fredag 23. november innen kl. 15.00. Mandag 19. november er satt av til gruppemøter.

Sametingets plenumsmøte avholdes 3. – 7. desember 2018.

Plenumsmøtet starter tirsdag 4. desember kl. 09.00 og avsluttes fredag 7. desember innen kl. 15.00. Mandag 3. desember er satt av til gruppemøter.

I medhold av Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

54/18 Konstituering
55/18 Sametingsrådets beretning om virksomheten
56/18 Kunngjøring av nye saker
57/18 Spørsmål til Sametingsrådet
58/18 Sametingsrådets redegjørelse om samiske medier
59/18 Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om seksuell orientering og kjønnsidentitet
60/18 Språkløftet – Sametingets strategier for samiske språk
61/18 Kunstneravtalen 2019
62/18 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2019 - 2020
63/18 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2019
64/18 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant til Sametinget - Arne Nerås Joma
65/18 Sametingets budsjett 2019
66/18 Valg av nytt medlem til Sametingets klagenemnd
67/18 Sametingets digitaliseringsstrategi
68/18 Etiske retningslinjer for samisk helseforskning
69/18 Reglement for Sametingets politiske nivå - revidering

***

Saksdokumenter

Møtet streames direkte på Sametingets nett-TV

Program

Mandag 3. desember

09.00 – Gruppemøter
12.00 – 15.00 Lunsj
13.00 – President Aili Keskitalo inviterer gruppelederne til møte, møterom 214

Tirsdag 4. desember

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 54/18 Konstituering av plenumsmøtet
Sak 55/18 Sametingsrådets beretning om virksomheten

pauser:
Kaffepause kl. 10.00 – 10.30
Lunsj og gruppemøter kl. 12.00 – 1500
Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 13.00

etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 56/18 Kunngjøring av nye saker
Sak 57/18 Spørsmål til Sametingsrådet
Sak 58/18 Sametingsrådets redegjørelse om samiske medier – fremlegging
Sak 59/18 Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om seksuell orientering og kjønnsidentitet – fremlegging

pauser:
Kaffepause kl 16.30 – 17.00

Onsdag 5. desember

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 60/18 Språkløftet – Sametingets strategier for samiske språk
Sak 61/18 Kunstneravtalen 2019

pauser:
Kaffepause kl. 10.00 – 10.30
Lunsj og gruppemøter kl. 12.00 – 1500
Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 13.00

etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 62/18 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2019/2020
Sak 63/18 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2019
Sak 64/18 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant til Sametinget – Arne Nerås Joma

pauser:
Kaffepause kl 16.30 – 17.00
Fellesmiddag kl. 20.00

Torsdag 6. desember

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 65/18 Sametingets budsjett 2019
Sak 66/18 Valg av nytt medlem til Sametingets klagenemnd

pauser:
Kaffepause kl. 10.00 – 10.30
Lunsj og gruppemøter kl. 12.00 – 15.00
Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 13.00

etter lunsj 15.00 
saker:
Sak 67/18 Sametingets digitaliseringsstrategier
Sak 68/18 Etiske retningslinjer for samisk helseforskning

pauser:
Kaffepause kl 16.30 – 17.00

Fredag 7. desember

før lunsj 09.00 – 12.00
saker:
Sak 58/18 Sametingsrådets redegjørelse om samiske medier – debatt
Sak 59/18 Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om seksuell orientering og kjønnsidentitet – debatt
Sak 69/18 Reglement for Sametingets politiske nivå - Revidering

pauser:
Kaffepause kl. 10.00 – 10.30
Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 13.00

etter lunsj 13.00 –
Sak 69/18 Forts. - Reglement for Sametingets politiske nivå - Revidering
16.00 Avreise med buss til Lakselv 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!