20.3 - 12:00
21.3 - 12:00

Møte i Sametingets kontrollutvalg i Tromsø - 20.03.18 - 21.03.18. Møtet avholdes på Clarion Hotel The Edge - Tromsø.

Møtetidspunkt: Tirsdag 20.03.18, kl. 12.00-15.30, onsdag 21.03.18, kl. 09.00-12.00

Saksliste:

Tirsdag 20.03.18

001/18                 Innkalling og godkjenning av saksliste.

002/18                 Riksrevisjonen – rapport om tilskuddsmidler forvaltet i Sametinget. Presentasjon av rapporten v/ avd.dir. Eira Sæther

003/18                 Møteplan for 2018. Utvalget legger selv fram datoer for avvikling av møtene.

Onsdag 21.03.18

004/18                 Kontrollutvalgets årsmelding for 2017. Administrasjonen legger fram utkast til årsmelding.

005/18                 Regnskapsoversikt pr. 31.12.17 og 28.02.18. Administrasjonen legger fra regnskapsoversikten.

006/18                 Eventuelt

001/18                 Jfr. e-poster fra Arthur Tørfoss – 13.02.18 og 20.03.18

Kontaktperson: Leder i kontrollutvalget Jørn Are Gaski, 92220598 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!