Komitémøter

17.2 - 09:00
20.2 - 14:00

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter 17. – 20. februar 2020. Sametingets plenumsmøte avholdes 2. – 5. mars 2020.

Mandag 17. februar er satt av til gruppemøter. Komitémøtene starter tirsdag 18. februar kl. 09.00 og avsluttes torsdag 20. februar innen kl. 14.00.

Komiteene skal fremme innstilling i følgende saker:

Plan- og finanskomiteen:

Sak 07/20 Møteplan for Sametingets komité- og plenumsmøter 2021. Saksordfører: Klemet E. Hætta (NSR), skyggesaksordfører: Torill B. Kåven (NORD)
Sak 12/20 Avtale med riksrevisjonen. Saksordfører: Nils M. Utsi (NSR), skyggesaksordfører: Anne Henriette Reinås Nilut (NSR)
Sak 13/20 Uttalelse - Prop. 116 L (2017-2018) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner. Saksordfører: Runar M. Balto (NSR), skyggesaksordfører: Ronny Wilhelmsen (AP)

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen:

Sak 08/20 Internasjonalt år for urfolksspråk 2019 – Slutterklæring. Saksordfører: Vidar Andersen (NSR, vara), skyggesaksordfører: Kåre Olli (uavhengig)
Sak 11/20 Sametingets årsmelding 2019. Saksordfører: Niko Valkeapää (NSR), skyggesaksordfører: Gunn Anita Jacobsen (NSR)

Nærings- og kulturkomiteen:

Sak 06/20 Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2020. Saksordfører: Berit Marie P.E. Eira (JL), skyggesaksordfører: Arthur Tørrfoss (Frp)
Sak 09/20 Samisk immateriell kulturarv og UNESCO konvensjonen om vern av immateriell kulturarv – oppfølging og muligheter. Saksordfører: John Kappfjell (Ap), skyggesaksordfører: Ann Karin Kvernmo (NSR)

Valgkomiteen:

Sak 14/20 Valg av ny komiteleder nærings- og kulturkomiteen

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!