19.11 - 09:00
23.11 - 15:00

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter 19. - 23. november 2018. Komitémøtene starter tirsdag 20. november kl. 09.00 og avsluttes fredag 23. november innen kl. 15.00. Mandag 19. november er satt av til gruppemøter.

Sametingets plenumsmøte avholdes 3. – 7. desember 2018.

Følgende komiteer skal fremme innstilling i følgende saker:

Plan- og finanskomiteen:

Sak 65/18 Sametingets budsjett 2019. Saksordfører: Runar Myrnes Balto. Skyggesaksordfører: Synnøve Søndergaard.
Sak 69/18 Reglement for politisk nivå – revidering. Saksordfører: Torill Bakken Kåven. Skyggesaksordfører: Tor Gunnar Nystad.

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen:

Sak 60/18 Språkløftet – Sametingets strategier for samiske språk. Saksordfører: Anne Henriette R. Nilut. Skyggesaksordfører: Kåre Olli.
Sak 67/18 Sametingets digitaliseringsstrategi. Saksordfører: Nils M. Utsi. Skyggesaksordfører: Ann-Elise Finbog.
Sak 68/18 Etiske retningslinjer for samisk helseforskning. Saksordfører: Jørn Are Gaski. Skyggesaksordfører: Ann Karin Kvernmo.

Nærings- og kulturkomiteen:

Sak 61/18 Kunstneravtalen 2019. Saksordfører: Nora Brandsfjell. Skyggesaksordfører: Arthur Tørfoss.
Sak 62/18 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2018 – 2019. Saksordfører: Arild P. Inga. Skyggesaksordfører: Jovna Vars Smuk.
Sak 63/18 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2019. Saksordfører: Mathis Nilsen Eira. Skyggesaksordfører: Sandra Marja West.

Valgkomiteen:

Sak 66/18 Valg av nytt medlem til Sametingets klagenemnd

Program:

Mandag 19. november

09:00 – Gruppemøter
12.00 – Lunsj
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
13.00 – President Aili Keskitalo inviterer gruppelederne til møte, møterom 214

Tirsdag 20. november

09.00 – 10.00 Opplæring i politikerportalen - Auditoriet
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 –           Gruppemøter
17.00 – 17.30 Kaffepause

Onsdag 21. november

09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 –           Gruppemøter
17.00 – 17.30 Kaffepause

Torsdag 22. november

08.30 – 12.00 Seminar Samiske barn i nye pedagogiske rom, plenumssalen
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 –           Gruppemøter
17.00 – 17.30 Kaffepause

Fredag 23. november

09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 10.30 Kaffepause
10.30 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
13.30 – 15.00 Gruppemøter
16.00 Avreise med buss til Lakselv 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!