05.3 - 09:00
09.3 - 15:00

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komité- og plenumsmøter 5.- 9. mars 2018.

Komitémøtene starter mandag 5. mars kl. 09.00 og avsluttes tirsdag 6. mars innen kl. 17.00.

Tirsdag 6. mars kl. 09.00 – 13.00 – Seminar om primærnæringer som matprodusenter.

Plenumsmøtet starter onsdag 7. mars kl. 09.00 og avsluttes fredag 9. mars innen kl. 15.00.

I medhold av Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

01/18 Konstituering
02/18 Sametingsrådets beretning om virksomheten
03/18 Kunngjøring av nye saker
04/18 Spørsmål til Sametingsrådet
05/18 Sametingsrådets redegjørelse om samisk språkreform
06/18 Søknad om fritak fra vervet som sametingetsrepresentant - Bjørn Inge Mo
07/18 Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og Sametinget
08/18 Sametingets årsmelding 2017
09/18 Sametingets innspill til jorbruksforhandlingene 2018
10/18 Uttalelse om endret bruk av utmark etter finnmarksloven for gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni
11/18 Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017-2027
12/18 Høring om kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms
13/18 Ny budsjettordning for samisk språk, kultur og samfunnsliv
14/18 Reglement for politisk nivå – endringer
15/18 Valg av ny leder i Nærings- og kulturkomiteen

Sakspapirer

Møtet streames direkte hver dag, og man kan velge mellom fire språk.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!