20.11 - 09:00
24.11 - 16:00

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter 20. - 24. november 2017.

Komitémøtene starter tirsdag 21. november kl. 09.00 og avsluttes fredag 24. november innen kl. 15.00
Mandag 20. november er satt av til gruppemøter.

Saksliste Plan- og Finanskomiteen:

Sak 54/17 Sametingets budsjett 2018
Saksordfører: Runar Myrnes Balto (NSR)
Skyggesaksordfører: Ronny Willhemsen (AP)

Sak 56/17 Møteplan for Sametingets komité- og plenumsmøter 2018 - revidering
Saksordfører: Lars Fillip Paulsen (H)
Skyggesaksordfører: Nancy Porsanger (SP)

Sak 59/17 Sametingets budsjettbehov 2019
Saksordfører: Klemet Erland Hætta (NSR)
Skyggesaksordfører: Toril Bakken Kåven (Nord)

Saksliste Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen:

Sak 51/17 Kunstneravtalen 2018
Saksordfører: Kjellrun Wilhelmsen (Nord)
Skyggesaksordfører: Piera Heaika Muotka (NSR)

Sak 52/17 Kommunekategorier – Samisk språkområde
Saksordfører: Ellinor Marita Jåma (ÅaSG)
Skyggesaksordfører: Jørn Are Gaski (AP)

Saksliste Nærings- og kulturkomiteen:

Sak 50/17 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2018/2019
Saksordfører: Arild Pettersen Inga (AP)                  
Skyggesaksordfører: Mathis Nilsen Eira (NSR)

Sak 53/17 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2018
Saksordfører: Sandra Márjá West (NSR)
Skyggesaksordfører: John Kappfjell (AP)

Sak 55/17 Næringsutvikling i sjøsamiske samfunn
Saksordfører: Sandra Andersen Eira (NSR)            
Skyggesaksordfører: Inger Eline Eriksen Fjellgren (Árja)

Valgkomiteen:

Sak 57/17 Valg av medlemmer til styret for Finnmarkseiendommen og kontrollkomiteen

Sak 58/17 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Sametingets klagenemnd for tilskuddsaker 2018 - 2021

Mandag 20. november
09:00 – Gruppemøter
12.00 – Lunsj
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic

Tirsdag 21. november
09.00 – 12.00 Opplæring i politikerportalen
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 → Gruppemøter
17.00 – 17.30 Kaffepause

Onsdag 22. november
09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 10.30 Kaffepause
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 → Gruppemøter
17.00 – 17.30 Kaffepause

Torsdag 23. november
09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 10.30 Kaffepause
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 → Gruppemøter
17.00 – 17.30 Kaffepause

Fredag 24. november
09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 10.30 Kaffepause
10.30 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 13.00 Lunsj på Scandic
14.30 Avreise med buss til Lakselv 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!