Åpningen av det 8. sameting 9.- 13. oktober 2017

09.10 - 09:00
13.10 - 15:00

I henhold til forretningsorden § 1 kunngjøres med dette at H.M. Kong Harald V åpner det åttende sameting onsdag 11. oktober 2017 kl. 13.00 i Karasjok. Konstitueringen skjer samme dag kl. 17.00.

Til konstitueringen av Sametinget fremmes følgende saker:

34/17 Konstituering
- Opprop av representantene
- Representant nr.1 i hver valgkrets overleverer valgkretsens fullmakter
35/17 Valg av fullmaktskomité i henhold til Sametingets grunnregler § 7
36/17 Fullmaktskomiteens innstilling om fullmaktene - godkjenning av valget
37/17 Valg av plenumsledelse
- Overrekkelse av dokument
38/17 Valg av sametingsråd
- Framleggelse av politisk tiltredelseserklæring
39/17 Valg av valgkomité
40/17 Valg av kontrollutvalg
41/17 Valg av plan- og finanskomité
42/17 Valg av oppvekst-, omsorg- og utdanningskomité
43/17 Valg av nærings- og kulturkomité
44/17 Valg av medlemmer til Samisk parlamentarisk råd
45/17 Sametingets møteplan 2017 - 2018

Les mer

Kontakt: Avdelingsdirektør Jan Roger Østby, + 47 481 44 696

Kjøreplan

Mandag 9. oktober

før lunsj 09.00 – 12.00

09.00 – 09.30              Gjennomgang av kjøreplanen og orientering om forhold som angår åpningen og Kongens tilstedeværelse - Auditoriet      
09.30 – 10.00              Orientering for representantene om Sametingets organisering og virksomhet
10.30 – 11.30              Orientering for representantene om sikkerheten på Sametinget og Sametingets adgangsreglement - Auditoriet    
Pauser:                        Kaffepause kl. 10.00 – 10.30
                                    Pause kl. 12.00 – 14.00
                                    Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 13.00

etter lunsj 14.00 –

14.00 – 15.00             Orientering for representantene om Sametingets reisepolitikk og utfylling av reiseregninger - Auditoriet
15.15 –                       Orientering for representantene om godtgjørelser for Sametingets politiske nivå og om Sametingets gruppe- og opposisjonsmidler - Auditoriet
Pauser:                       Kort pause kl. 15.00 – 15.15
                                   Kaffepause kl 17.00 – 17.30

Tirsdag 10. oktober

10.00 – 12.00             Fotografering av Sametingets representanter, samlet.
Pauser:                       Pause kl. 12.00 – 14.00
                                   Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 13.00

etter lunsj 14.00 –

14.00 –                       Fotografering av Sametingets representanter, enkeltvis.
Pauser:                       Kaffepause kl 17.00 – 17.30

Onsdag 11. oktober

12.45                          Sametingsrepresentantene og andre gjester er på plass i plenumssalen
13.00 – 13.50             Offisiell åpning av Sametinget
14.15                          Representantene og andre gjester er på plass ved lunsjbordet på hotellet
14.20 – 15.55             Lunsj på hotellet med Kongen og Kronprinsen

etter lunsj 16.15 –

16.15 – 17.00             Opplæring i bruk av voteringsanlegg i plenumssalen
17.00 –                       Sametingets plenumsmøte
     Sak 34/17              Konstituering av plenumsmøtet- opprop av representantene-  førsterepresentanten i hver valgkrets overleverer fullmaktene
     Sak 35/17              Valg av fullmaktskomité
20.00                          Mottakelse på hotellet

Torsdag 12. oktober

før lunsj 09.00 – 12.00

     Sak 36/17              Fullmaktskomiteens innstilling - godkjenning av valget
     Sak 37/17              Valg av plenumsledelse hvorpå presidenten overrekker plenumslederen et notat om situasjonen for samiske spørsmål
     Sak 38/17              Valg av sametingets president og framleggelse av en politisk tiltredelseserklæring
     Sak 39/17              Valg av valgkomité
Pauser:                       Kaffepause kl. 10.30 – 11.00
                                   Pause kl. 12.00 – 15.00
                                   Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 13.00
                                   Fotografering av sametingsrådet og plenumsledelsen.

etter lunsj 15.00 –

     Sak 40/17              Valg av kontrollutvalget
     Sak 41/17              Valg av plan- og finanskomité
     Sak 42/17              Valg av oppvekst-, omsorg- og utdanningskomité
     Sak 43/17              Valg av nærings- og kulturkomité
     Sak 44/17              Valg av medlemmer til Samisk parlamentarisk råd
     Sak 45/17              Møteplan for Sametinget 2017 og 2018
Pauser:                       Kaffepause kl 17.00 – 17.30

Fredag 13. oktober

før lunsj 09.00 – 12.00

09.00 – 12.00             Orientering for representantene om Sametingets forretningsorden og saksbehandling - Auditoriet
Pauser:                       Kaffepause kl. 10.00 – 10.30
                                   Lunsj (Scandic) kl. 12.00 – 13.00
14.30                          Avreise med buss til Lakselv (rutebuss)

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!