Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, samt jobbe for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Om Sametinget

Valg og manntall

For å kunne stemme ved sametingsvalg må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Hvorfor ikke melde deg inn med en gang?

Innmelding i valgmanntallet


Valg og manntall

Sammen skaper vi vår fremtid. Det er vi som skal videreføre vår kultur, vår arv og vår samiske identitet. Men for å kunne være med å påvirke, må du først være en del av det.

Mandatfordelingen for valget 2017 fastsettes 30.juni 2015. Vil du være med å påvirke hvor mange representanter din valgkrets får er du nødt til å melde deg inn i Sametingets valgmanntall innen 30.juni 2015.

Med kunnskap og omtanke skal vi skape vår felles fremtid.