Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, samt jobbe for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Om Sametinget

Valg og manntall

For å kunne stemme ved sametingsvalg må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Hvorfor ikke melde deg inn med en gang?

Innmelding i valgmanntallet


Valg og manntall

Sametingets valgmanntall – hva skjer videre

Offentlig ettersyn

Sametingets valgmanntall, ajourført pr 30.06.15, vil bli distribuert pr. post til kommunene rundt den 10. juli 2015. Kommunene legger ut valgmanntallet til offentlig ettersyn snarest mulig. Kommunene annonsere hvor og når man kan se gjennom manntallet. Hvis man vil klage på manntallet må man sende inn en skriftlig klage til Sametinget. Man kan klage frem til kommune- og fylkestingsvalgdagen. 

Mandatfordeling og kommuner med valgting

I begynnelsen av oktober, etter at valgmanntallet har vært til offentlig ettersyn og eventuelle klager er blitt behandlet, vil en endelig oversikt over valgmanntallet foreligge. Da vil også den endelige mandatfordelingen til kretsene foreligge, og det vil også være klart hvilke kommuner som har valgting ved sametingsvalget i 2017. 

Valgmanntallet åpent for innføring

Du kan skrive seg inn i valgmanntallet når som helst, men for at du skal ha stemmerett ved sametingsvalget i 2017, må din innmelding ha kommet til Sametinget innen 30. juni 2017.

 

Med kunnskap og omtanke skal vi skape vår felles fremtid.