Forsiden
Opplæring
Forskning og høyere utdanning
Høyere utdanning

Forskning og høyere utdanning

Forskning og satsing på høyere utdanning er viktig for bevaring, styrking og utvikling av det samiske samfunn. Sametinget ser behov for forskningsbasert kunnskap i forvaltning og politisk utvikling. Det er viktig å videreutvikle samisk som forskningsspråk.

Det er også viktig å legge til rette for og motivere flere samer til å bli forskere og forske i eget samfunn, samt å få innhold om samiske forhold/på samisk i eksisterende profesjonsutdanninger.  

Stipend til høyere utdanning Sametingsmelding om høyere utdanning og forskning
   
Samiske representanter i styrer/råd Første doktorgradsstudie ved Sámi Allaskuvla
   
Fagstrategisk enhet for samisk utdanning                       Árbediehtu - tradisjonell kunnskap
Ansvarlig politiker
Silje Karine Muotka ©Kenneth Hætta/Sámediggi
Rådsmedlem NSR Nordre
Aktuelt
Silje Karine Muotka 2 (Foto: Kenneth Hætta)
Flere lærere
49 lærer- og barnehagelærerstudenter har fått stipend fra Sametinget. Sameti...
Les mer
Diehtosiida (Foto Sámi allaskuvla)
Invitasjon til innspill - sametingsmelding om høyere utdanning og forskning
Sametingsrådet arbeider for tiden med en sametingsmelding om høyere utdannin...
Les mer

Vi ser også viktigheten av å utvikle større og mer stabile fagmiljøer for samisk forskning og høyere utdanning, der et samisk helhetsperspektiv blir ivaretatt. At Samisk høgskole utvikles til et urfolksuniversitet vil være et ledd i denne prosessen. Det vil samtidig stå sentralt å jobbe videre for at det samiske perspektivet kommer inn i all høyere utdanning i Norge.

Sametinget driver ikke selv med forskning, men ser viktigheten av den kunnskapen forskning både i og utenfor det samiske samfunnet vil gi.

Sametinget jobber for:

  • At all høyere utdanning har integrert samisk samfunnskunnskap
  • At det samiske perspektivet ivaretas i forskningsfelt der det er naturlig
  • At høyere utdanning også skal tilbys på samisk
  • at Sámi Allaskuvla/Samisk Høgskole utvikles til et urfolksuniversitet med tilbudet det innebærer
Sametinget ser behov for forskningsbasert kunnskap i forvaltning og politisk utvikling