Forsiden
Opplæring
Forskning og høyere utdanning
opplæring

Forskning og høyere utdanning

Forskning og satsing på høyere utdanning er viktig for bevaring, styrking og utvikling av det samiske samfunn. Sametinget ser behov for forskningsbasert kunnskap i arbeidet med oppvekst- og opplæringspolitikken. Det er viktig å videreutvikle samisk som forskningsspråk. Det er også viktig å legge til rette for og motivere flere samer til å bli forskere og forske i eget samfunn.

Ansvarlig politiker
Silje Karine Muotka ©Kenneth Hætta/Sámediggi
Rådsmedlem NSR Nordre
Aktuelt
Diehtosiida (Foto Sámi allaskuvla)
Invitasjon til innspill - sametingsmelding om høyere utdanning og forskning
Sametingsrådet arbeider for tiden med en sametingsmelding om høyere utdannin...
Les mer
Silje Karine Muotka 5 (Foto: Kenneth Hætta)
Invitasjon til konferanse om høyere utdanning og forskning
Sametingsrådet  inviterer til en oppstartskonferanse om høyere utdanning og...
Les mer

Vi ser også viktigheten av å utvikle større og mer stabile fagmiljøer for samisk forskning og høyere utdanning, der et samisk helhetsperspektiv blir ivaretatt. At Samisk høgskole utvikles til et urfolksuniversitet vil være et ledd i denne prosessen. Det vil samtidig stå sentralt å jobbe videre for at det samiske perspektivet kommer inn i all høyere utdanning i Norge.

Sametinget driver ikke selv med forskning, men ser viktigheten av den kunnskapen forskning både i og utenfor det samiske samfunnet vil gi.

Sametinget jobber for:

  • At all høyere utdanning og forskning ivaretar det samiske perspektivet
  • etablering av et varig studietilbud innen samiske tolkeutdanning
  • at Sámi Allaskuvla/Samisk Høgskole utvikles til et urfolksuniversitet
Det er viktig å videreutvikle samisk som forskningsspråk. Det er også viktig å legge til rette for og motivere flere samer til å bli forskere og forske i eget samfunn.