Forsiden
Opplæring
Barnehager
Barn ©Kenneth Hætta

Barnehager

En samisk barnehage er en barnehage for og med samiske barn. Det er en barnehage med samisk driftsspråk, og med spesiell vekting på samisk kultur. Det er også lagt vekt på å kunne bidra til å gi samisk språkopplæring i de barnehagene det er behov.

Ansvarlig politiker
Silje Karine Muotka ©Kenneth Hætta/Sámediggi
Rådsmedlem NSR Nordre
Aktuelt
Silje Karina Muotjka med barn
Samisk innhold inn i barnehagelærerutdanningen
Alle som begynner på den nye barnehagelærerutdanningen skal lære om samisk s...
Les mer

Alle samiske barn har rett til et barnehagetilbud som tar hensyn til sitt språk og sin kultur. Sametinget jobber for at barnehagene skal være i stand til å gi de samiske barna et godt tilbud som tar hensyn til deres språk og kultur.

Sametingets mål er å:

  • Styrke og utvikle samiske barnehagebarns språk, kultur og identitet.
  • Øke rekruttering av samisktalende barnehagepersonell.

Det største virkemiddelet for å styrke samiske barnehagebarns språk og kultur er tilskuddet til barnehagene. Sametinget har også stipendordninger, blant annet for å rekruttere samisktalende personale til barnehagene. Det kan gis stipend både til elever i videregående skole, og til studenter ved høgskoler og universiteter. Sametinget arrangerer nettverksmøter for ansatte i samiske barnehager, for å gi en kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Sametinget gir også veiledning om samisk opplæring innenfor barnehagesektoren. 

Sametinget har flere samarbeidspartnere som jobber sammen med oss for å nå våre mål.

Foreldreutvalget for barnehager

Kunnskapsdepartementet

Utdanningsdirektoratet

Fylkesmannen

Vi har også et tett samarbeid med de enkelte kommunene, det er kommunene som har ansvar for at barnehagene gir et godt tilbud om samisk språk- og kulturopplæring. Kommunen er tilsynsmyndighet for barnehagene, også de private. Sametinget har også kontakt med de enkelte barnehagene, og med andre barnehageeiere enn kommunen.

Fylkesmannen sitt ansvar er å veilede kommuner og andre barnehageeiere, og føre tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de pålagte.

Eksterne resursser:

Barnehageloven (Lovdata)

 

 

En samisk barnehage er en barnehage for og med samiske barn.