Forsiden
Om Sametinget
Representanter
Skjema for folkevalgte

Skjema for folkevalgte

Elektronisk honorarkrav og reiseregninger til Sametinget

Fra 01.01.2016 er det ikke mulig å sende honorarkrav og reiseregninger på papir til Sametinget.

Representanter, vararepresentanter og eksterne oppdragstakere får opprettet tilgang til portalen, «Selvbetjening for mottaker av honorar», hvor reiseregninger og honorarkrav sendes inn elektronisk.

Pålogging foregår via ID-porten (MinID, BankID): https://registrering.dfo.no.

For portaltilgang skal du fylle ut skjema «skjema for oppdragstaker». Skjemaet returneres til din kontaktperson eller til økonomiseksjonen i Sametinget for videre behandling.

Skjemaet for ekstern oppdragstaker må være Sametinget i hende senest 5 virkedager før oppdragets start.

Ekstern oppdragstaker vil ved oppdragets start, få tilgang til portal for registrering av reiseutgifter og betaling for oppdrag. I tillegg kan ekstern oppdragstaker her registrere bankkontonummer og mobiltelefonnummer.

På denne nettsiden finnes informasjon om løsningen med blant annet brukerdokumentasjoner for brukere av portalen:

http://dfo.no/no/Kundesider/Lonnstjenester/Selvbetjening/Selvbetjeningsportal/

Eksterne oppdragstakere fra utlandet

Eksterne oppdragstakere fra utlandet med utenlandsk bankkonto sender inn reiseregning og honorarkrav på papirskjemaer til Sametinget.

For utenlandske oppdragstakere med D-nummer og norsk bankkonto, som i tillegg behersker norsk, registrerer utbetalingskrav elektronisk via portalen.