Forsiden
Om Sametinget
Organisasjonsstruktur

Organisasjonsstruktur

Plenum

Sametinget i plenum er Sametingets øverste organ og myndighet.

Les mer

Plenumsledelsen

Plenumsledelsen utarbeider saksliste, innkaller til og leder Sametingets plenumsmøter etter reglene i Sametingets arbeidsorden. 

Les mer

Komiteer

Alle Sametingets representanter er medlem av en av de tre fagkomiteene som behandler saker og gir innstilling til Sametinget i plenum.

Les mer

Sametingets klagenemnd

Sametinget har i 2011 opprettet Sametingets klagenemnd for tilskuddssaker. Formålet med opprettelsen er å sikre at Sametingets tilskuddsforvaltning oppfyller forvaltningslovens regler om klagebehandling.

Les mer

Sametingsrådet

Sametingsrådets medlemmer er oppnevnt av presidenten, som leder rådet. Sametingspresidenten er valgt av og blant flertallet i Sametingets plenum. Rådet fungerer som Sametingets regjering, og står for den daglig politiske virksomheten.

Les mer

SUPU

Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) er opprettet for å styrke samisk ungdoms innflytelse på Sametingets politikk.

Les mer

Sametingets eldreråd

Sametingsrådet oppnevner nytt eldreråd. Sametingsråd Henrik Olsen sier at eldrerådet skal være med å utforme Sametingets eldrepolitikk.

Les mer