Forsiden
Om Sametinget
Ledige stillinger

Ledige stillinger

Sametinget er et nasjonalt parlament for samene i Norge, og forvaltningsinstitusjon for offentlige tjenester som berører det samiske samfunnet. Administrasjonens ansvar og oppgaver er å betjene det politiske nivået, og bidra til å beskytte og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv. Vi tilbyr meningsfylte samfunnsoppgaver innenfor same- og urfolkspolitikk nasjonalt og internasjonalt, både politisk og administrativt. Som medarbeider i Sametinget vil du samarbeide med engasjerte kolleger med ulik bakgrunn, i en av landets mest særegne og utfordrende offentlige arbeidsplasser.

Søkere vil bli ført opp på offentlig søkerliste. Om du ber om anonymitet, vil du få beskjed før offentliggjøring av søkerliste. Alle ledige stillinger i Sametinget kunngjøres på denne siden og på JobbNorge.no. Søknader sendes digitalt via JobbNorge.no.

Offentlige søkerlister

Les mer

Saksbehandler – Miljø-arealplansaker- Ref.nr. ID 119228

Sametinget har ledig engasjement som saksbehandler innen miljø-arealplansaker, med snarlig tiltredelse og varighet i et år. Arbeidssted er ved et av Sametingets kontorsteder, med forbehold om ledig kontorkapasitet ved stedet.

Les mer

Arbeidsoppgaver:
Stillingens arbeidsoppgaver er saksbehandling, rådgivning og politikkutvikling innenfor samfunnsplanlegging og arealforvaltning. Arbeidet innebærer kontakt og samarbeid med sentrale, regionale og lokale myndigheter, samt samiske institusjoner, interesseorganisasjoner og lokalsamfunn. Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner:
Stillingen ønskes primært besatt av en person med planfaglig/samfunnsvitenskaplig utdanning på master-/hovedfagsnivå fra universitet/høgskole. Vi ønsker en med relevant arbeidserfaring, spesielt med erfaring fra større plan- eller utredningsarbeid.
Kunnskap om samiske samfunnsforhold og samisk språk vil bli vektlagt. I tillegg vil det bli lagt vekt på gode faglige kvalifikasjoner, samarbeids- og kommunikasjonsevner, herunder skriftlig framstillingsevne, evne til selvstendig og målrettet arbeid og serviceinnstilling.

Stillingen er plassert i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsledelsen ved Sunniva Skålnes, tlf. 78 47 40 00.

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Ansatte i Sametinget har fleksibel arbeidstid. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan etter avtale med arbeidsgiver tilpliktes opplæring i samisk språk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr. 25.000,- særskilt skattefradrag og forhøyet barnetrygd.  Disse er gjeldende inntil Stortinget omgjør ordningene.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no.
Bekreftede kopier av vitnemål og attester legges ved den elektroniske søknaden.

Søknadsfrist:
mandag 30.11
2015