Forsiden
Om Sametinget
Ledige stillinger

Ledige stillinger

Sametinget er et nasjonalt parlament for samene i Norge, og forvaltningsinstitusjon for offentlige tjenester som berører det samiske samfunnet. Administrasjonens ansvar og oppgaver er å betjene det politiske nivået, og bidra til å beskytte og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv. Vi tilbyr meningsfylte samfunnsoppgaver innenfor same- og urfolkspolitikk nasjonalt og internasjonalt, både politisk og administrativt. Som medarbeider i Sametinget vil du samarbeide med engasjerte kolleger med ulik bakgrunn, i en av landets mest særegne og utfordrende offentlige arbeidsplasser.

Søkere vil bli ført opp på offentlig søkerliste. Om du ber om anonymitet, vil du få beskjed før offentliggjøring av søkerliste. Alle ledige stillinger i Sametinget kunngjøres på denne siden og på JobbNorge.no. Søknader sendes digitalt via JobbNorge.no.

Offentlige søkerlister

Les mer

Konsulent - vikariat - ID 121408

Avdeling for næring, kultur og helse har ledig vikariat i 100 % stilling med tiltredelse snarest og varighet til 30.09.16, med mulighet for forlengelse. Arbeidssted er ved et av Sametingets kontorsteder med forbehold om ledig kontorkapasitet ved stedet. De aktuelle kontorstedene er for tiden Karasjok, Kautokeino, Manndalen, Varangerbotn, Snåsa, Evenskjer eller Drag.

Les mer

Arbeidsoppgaver:
Stillingens primære oppgaver er oppfølging av utbetalinger, omdisponeringer, utsettelser, frister og lignende, rutiner og regelverk for avdelingens virkemidler. Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner:
Stillingen ønskes besatt av en person med relevant utdanning minimum fra videregående skole-nivå. Ønskelig med erfaring fra privat- og offentlig sektor innen økonomi og tilskuddsforvaltning. Kjennskap til saksbehandling innen offentlig sektor vil bli særlig vektlagt.

Kunnskaper om samiske samfunnsforhold og kunnskaper i samisk språk vil bli vektlagt. I tillegg vil det bli lagt vekt på samarbeids- og kommunikasjonsevner, herunder skriftlig fremstillingsevne, evne til selvstendig og målrettet arbeid og serviceinnstilling.

Stillingen er plassert i stillingskode 1065 konsulent.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelser til avdelingsdirektør Magne Svineng, tlf. 78 47 41 57 eller fagleder John Osvald Grønmo, tlf. 78 47 41 86.

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Ansatte i Sametinget har fleksibel arbeidstid. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan etter avtale med arbeidsgiver tilpliktes opplæring i samisk språk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag. Disse er gjeldende inntil Stortinget omgjør ordningene.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no.
Bekreftede kopier av vitnemål og attester legges ved den elektroniske søknaden.
Manuelt innsendte vitnemål og attester returneres ikke, men vil bli makulert.

Søknadsfrist:
onsdag 10.02
2016