Forsiden
Om Sametinget
Ledige stillinger

Ledige stillinger

Sametinget er et nasjonalt parlament for samene i Norge, og forvaltningsinstitusjon for offentlige tjenester som berører det samiske samfunnet. Administrasjonens ansvar og oppgaver er å betjene det politiske nivået, og bidra til å beskytte og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv. Vi tilbyr meningsfylte samfunnsoppgaver innenfor same- og urfolkspolitikk nasjonalt og internasjonalt, både politisk og administrativt. Som medarbeider i Sametinget vil du samarbeide med engasjerte kolleger med ulik bakgrunn, i en av landets mest særegne og utfordrende offentlige arbeidsplasser.

Søkere vil bli ført opp på offentlig søkerliste. Om du ber om anonymitet, vil du få beskjed før offentliggjøring av søkerliste. Alle ledige stillinger i Sametinget kunngjøres på denne siden og på JobbNorge.no. Søknader sendes digitalt via JobbNorge.no.

Offentlige søkerlister

Les mer

Arkeolog - ID 128699

Sametinget har ledig vikariat som arkeolog i kulturminneseksjonen, med snarlig tiltredelse og varighet til 01.09.18. Arbeidssted er ved Sametingets kontorsted på Snåsa.

Les mer

Arbeidsoppgaver:
Stillingens arbeidsoppgavene er forvaltning av samiske kulturminner, saksbehandling av ulike plan- og arealsaker og arbeid med Sametingets virkemidler til kulturminnevern. Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner:
Stillingen ønskes besatt av en person med relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på master-/hovedfagsnivå i arkeologi eller kulturminnevern. Søkeren bør ha relevant erfaring og kunnskap i bruk av digitalt feltutstyr (GIS/GPS/CPOS) og førerkort til bil.

Kunnskap om samiske kulturminner, samiske samfunnsforhold og samisk språk vil bli vektlagt. I tillegg vil det bli lagt vekt på gode faglige kvalifikasjoner, samarbeids- og kommunikasjonsevner, skriftlig framstillingsevne, evne til selvstendig og målrettet arbeid, samt serviceinnstilling.

Generelt:
Stillingen lønnes etter statens regulativ i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til fagleder Andreas Stångberg eller avdelingsdirektør Sunniva Skålnes, telefon 78 47 40 00.

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Ansatte i Sametinget har fleksibel arbeidstid. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan etter avtale med arbeidsgiver tilpliktes til å tilegne seg kunnskap i samisk språk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag. Disse er gjeldende inntil Stortinget omgjør ordningene.

For øvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no.
Vitnemål og attester legges ved søknaden. 

Søknadsfrist:
tirsdag 20.09
2016

Kommunikasjonsrådgiver – ID 129442

Sametinget har ledig en fast stilling som kommunikasjonsrådgiver med snarlig tiltredelse. Arbeidssted er ett av Sametingets kontorsteder, med forbehold om ledig kontorkapasitet ved stedet.

Les mer

Arbeidsoppgaver:
Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for kommunikasjon og informasjon av Sametingets arbeid.

  • Kommunikasjonsfaglig rådgivning til politisk ledelse og organisasjonen forøvrig
  • Bidra til å utforme kommunikasjonsstrategier og kampanjer i nært samarbeid med fagavdelingene
  • Samfunns- og mediekontakt
  • Krisekommunikasjon
  • Øvrige løpende kommunikasjonsoppgaver i avdelingen

Kvalifikasjoner:
Stillingen ønskes besatt av en person med høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå, primært innen kommunikasjon eller journalistikk. Lang og relevant arbeidserfaring innen kommunikasjon eller journalistikk kan kompensere for kravet om formell utdanning. Erfaring med foto og video er en fordel.

Det kreves kunnskap i samisk språk og norsk, både muntlig og skriftlig. Vedkommende må også beherske engelsk. Den som blir tilsatt må ha kunnskap om samiske samfunnsforhold og ha en god forståelse av politiske prosesser.

Det vil også bli lagt vekt på gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, herunder god skrive- og formuleringsevne. Samt evne til å oppnå resultater i samhandling med andre, evne til selvstendig og målrettet arbeid og serviceinnstilling.

Generelt:
Stillingen lønnes etter statens regulativ i stillingskode 1434 rådgiver. Lønnsinnplassering etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Jan Roger Østby, tlf. 481 44 696 eller pr. e-post: Jan.roger.ostby@samediggi.no.

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Ansatte i Sametinget har fleksibel arbeidstid. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan etter avtale med arbeidsgiver tilpliktes til å tilegne seg kunnskap i samisk språk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag. Disse er gjeldende inntil Stortinget omgjør ordningene.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no.
Vitnemål og attester legges ved søknaden.

Søknadsfrist:
søndag 09.10
2016