Forsiden
Om Sametinget
Ledige stillinger

Ledige stillinger

Sametinget er et nasjonalt parlament for samene i Norge, og forvaltningsinstitusjon for offentlige tjenester som berører det samiske samfunnet. Administrasjonens ansvar og oppgaver er å betjene det politiske nivået, og bidra til å beskytte og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv. Vi tilbyr meningsfylte samfunnsoppgaver innenfor same- og urfolkspolitikk nasjonalt og internasjonalt, både politisk og administrativt. Som medarbeider i Sametinget vil du samarbeide med engasjerte kolleger med ulik bakgrunn, i en av landets mest særegne og utfordrende offentlige arbeidsplasser.

Søkere vil bli ført opp på offentlig søkerliste. Om du ber om anonymitet, vil du få beskjed før offentliggjøring av søkerliste. Alle ledige stillinger i Sametinget kunngjøres på denne siden og på JobbNorge.no. Søknader sendes digitalt via JobbNorge.no.

Offentlige søkerlister

Les mer

Sommerjobb som guide – ID 125098

Liker du å fortelle om samisk språk og kultur.
Sametinget har ledig sommerjobb som guide på Sametinget i Karasjok i perioden 20.06. - 19.08.16.

Les mer

Sametinget har åpent fra kl.08.00 - 15.30 med guiding hver time fra kl.08.30 - 15.30.

Vi søker etter en engasjert person med godt humør som har kunnskap om samisk språk, kultur, historie, samfunnsliv, og som kan fortelle om samene og Sametinget. Vedkommende må beherske samisk, norsk og engelsk muntlig, samtidig som der er ønskelig med kunnskap i andre språk. Den som tilsettes må ha minst videregående skole og gjerne ha erfaring som guide.

Stillingen lønnes etter statens regulativ i stillingskode 1070 sekretær.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Jan Roger Østby, tlf. 481 44 696.

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no.
Bekreftede kopier av vitnemål og attester legges ved den elektroniske søknaden.

Søknadsfrist:
søndag 08.05
2016

Lulesamisk språkmedarbeider - ID 124687

Språkavdelingen har ledig en fast stilling som lulesamisk språkmedarbeider med snarlig tiltredelse. Arbeidssted er et av Sametingets kontorsteder, med forbehold om ledig kontorplass.

Les mer

Arbeidsoppgaver:   

Stillingenes oppgaver er oversetting og eventuelt tolking mellom norsk og lulesamisk. Stillingene kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

 

Kvalifikasjonskrav: 

Stillingen ønskes primært besatt av personer med relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på Bachelornivå i lulesamisk språk. Personer med lavere språkutdanning anmodes også om å søke.
Kunnskap i flere samiske språk, norsk og kunnskap om samiske samfunnsforhold vil bli vektlagt. I tillegg vil det bli lagt vekt på oversettelses- og tolkeerfaring, gode faglige kvalifikasjoner, samarbeids- og kommunikasjonsevner, herunder skriftlig fremstillingsevne, evne til selvstendig og målrettet arbeid og serviceinnstilling. 

 

Stillingen lønnes etter statens regulativ i stillingskode 1408 førstekonsulent, 1434 rådgiver eller seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner. 

 

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til fagleder Lisa Monica Aslaksen eller avdelingsdirektør Anne Britt Klemetsen Hætta, telefon 78 47 40 00.

  

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn. Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Ansatte i Sametinget har fleksibel arbeidstid. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan etter avtale med arbeidsgiver tilpliktes til å tilegne seg kunnskap i samisk språk. For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag. Disse er gjeldende inntil Stortinget omgjør ordningene. Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

 

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

 

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no.

 

Angi ønsket kontorsted i søknaden.

Søknadsfrist:
onsdag 11.05
2016