Forsiden
Om Sametinget
Ledige stillinger

Ledige stillinger

Sametinget er et nasjonalt parlament for samene i Norge, og forvaltningsinstitusjon for offentlige tjenester som berører det samiske samfunnet. Administrasjonens ansvar og oppgaver er å betjene det politiske nivået, og bidra til å beskytte og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv. Vi tilbyr meningsfylte samfunnsoppgaver innenfor same- og urfolkspolitikk nasjonalt og internasjonalt, både politisk og administrativt. Som medarbeider i Sametinget vil du samarbeide med engasjerte kolleger med ulik bakgrunn, i en av landets mest særegne og utfordrende offentlige arbeidsplasser.

Søkere vil bli ført opp på offentlig søkerliste. Om du ber om anonymitet, vil du få beskjed før offentliggjøring av søkerliste. Alle ledige stillinger i Sametinget kunngjøres på denne siden og på JobbNorge.no. Søknader sendes digitalt via JobbNorge.no.

Offentlige søkerlister

Les mer

Sommerjobb som guide – ID 125098

Liker du å fortelle om samisk språk og kultur.
Sametinget har ledig sommerjobb som guide på Sametinget i Karasjok i perioden 20.06. - 19.08.16.

Les mer

Sametinget har åpent fra kl.08.00 - 15.30 med guiding hver time fra kl.08.30 - 15.30.

Vi søker etter en engasjert person med godt humør som har kunnskap om samisk språk, kultur, historie, samfunnsliv, og som kan fortelle om samene og Sametinget. Vedkommende må beherske samisk, norsk og engelsk muntlig, samtidig som der er ønskelig med kunnskap i andre språk. Den som tilsettes må ha minst videregående skole og gjerne ha erfaring som guide.

Stillingen lønnes etter statens regulativ i stillingskode 1070 sekretær.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Jan Roger Østby, tlf. 481 44 696.

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no.
Bekreftede kopier av vitnemål og attester legges ved den elektroniske søknaden.

Søknadsfrist:
søndag 08.05
2016