Forsiden
Om Sametinget
Ledige stillinger

Ledige stillinger

Sametinget er et nasjonalt parlament for samene i Norge, og forvaltningsinstitusjon for offentlige tjenester som berører det samiske samfunnet. Administrasjonens ansvar og oppgaver er å betjene det politiske nivået, og bidra til å beskytte og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv. Vi tilbyr meningsfylte samfunnsoppgaver innenfor same- og urfolkspolitikk nasjonalt og internasjonalt, både politisk og administrativt. Som medarbeider i Sametinget vil du samarbeide med engasjerte kolleger med ulik bakgrunn, i en av landets mest særegne og utfordrende offentlige arbeidsplasser.

Søkere vil bli ført opp på offentlig søkerliste. Om du ber om anonymitet, vil du få beskjed før offentliggjøring av søkerliste. Alle ledige stillinger i Sametinget kunngjøres på denne siden og på JobbNorge.no. Søknader sendes digitalt via JobbNorge.no.

Offentlige søkerlister

Les mer

Lulesamisk språkmedarbeider - Fast stilling - ID 126459

Samisk parlamentarisk råd (samarbeidsorgan for sametingene i Norge, Sverige, Finland) satt i gang 1. august 2015 et videreføringsprosjekt av Sámi Giellagáldu - Nordisk samisk fag- og ressurssenter. Prosjektet finansieres av EU-Interreg Sápmi-Nord V A, Lapin liitto, Troms fylkeskommune og Sametingene i Finland, Norge og Sverige.

Sametinget har ledig fast stilling som lulesamisk språkmedarbeider med tiltredelse 01.09.2016. Arbeidssted er et av Sametingets kontorsteder.

Les mer

Arbeidsoppgaver:
Språkrøkt, utvikling av språket, terminologiarbeid, språknormering og informasjon. Andre arbeidsoppgaver som kommer under virksomheten til Sámi Giellagáldu og Sametinget kan tillegges stillingen.

Kvalifikasjoner:
Stillingen ønskes primært besatt av en person som har lulesamisk som morsmål eller tilsvarende språkkompetanse. Høyere utdanning (fra høyskole/universitet) i samisk, erfaring fra tilsvarende arbeid og kompetanse om samisk samfunns- og språksituasjon vil bli vektlagt. I tillegg vil det bli lagt vekt på skriftlig fremstillingsevne, evne til selvstendig og målrettet arbeid og serviceinnstilling, samt evne til å oppnå resultater i samhandling med andre.

Arbeidsspråket for Sámi Giellagáldu er samisk, svensk, norsk og finsk. Senteret har sammen med sametingene ansvar for følgende arbeidsoppgaver: styrking og utvikling av nordisk språkarbeid, styrking og utvikling av samisk språk på en slik måte at det tas hensyn til de forskjellige behovene, utfordringene og ressursene som hver enkel språkgruppe har. Målet er å berike språkene, samt å sikre de samiske språkenes framtid.

Generelt: 
Stillingen er plassert i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Særlig kvalifiserte søkere kan plasseres i stillingskode 1364 seniorrådgiver.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til fagleder Mika Saijets eller avdelingsdirektør Anne Britt Klemetsen Hætta, telefon 78 47 40 00.

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Ansatte i Sametinget har fleksibel arbeidstid. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan etter avtale med arbeidsgiver tilpliktes til å tilegne seg kunnskap i samisk språk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag. Disse er gjeldende inntil Stortinget omgjør ordningene.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no.
Bekreftede kopier av vitnemål og attester legges ved den elektroniske søknaden.
Manuelt innsendte vitnemål og attester returneres ikke, men vil bli makulert.

Søknadsfrist:
fredag 05.08
2016