Forsiden
Om Sametinget
Ledige stillinger

Ledige stillinger

Sametinget er et nasjonalt parlament for samene i Norge, og forvaltningsinstitusjon for offentlige tjenester som berører det samiske samfunnet. Administrasjonens ansvar og oppgaver er å betjene det politiske nivået, og bidra til å beskytte og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv. Vi tilbyr meningsfylte samfunnsoppgaver innenfor same- og urfolkspolitikk nasjonalt og internasjonalt, både politisk og administrativt. Som medarbeider i Sametinget vil du samarbeide med engasjerte kolleger med ulik bakgrunn, i en av landets mest særegne og utfordrende offentlige arbeidsplasser.

Søkere vil bli ført opp på offentlig søkerliste. Om du ber om anonymitet, vil du få beskjed før offentliggjøring av søkerliste. Alle ledige stillinger i Sametinget kunngjøres på denne siden og på JobbNorge.no. Søknader sendes digitalt via JobbNorge.no.

Offentlige søkerlister

Les mer

Webredaktør - Jobbnorge ID 128294

Sametinget har ledig en fast stilling som webredaktør. Arbeidssted er et av Sametingets kontorsteder, med forbehold om ledig kontorkapasitet ved stedet.

Les mer

Arbeidsoppgaver:

Stillingens primære arbeidsoppgaver vil være:

 • Bidra til utvikling av brukerorientert funksjonalitet og innhold på digitale kanaler
 • Produsere, følge opp og videreutvikle digitalt innhold i samarbeid med den øvrige organisasjonen
 • Kurs, opplæring og rådgiving i bruk av digitale verktøy i organisasjonen
 • Bidra til godt samarbeid med fagavdelinger om innhold og funksjonalitet internt og eksternt
 • Forvalte Sametingets digitale omdømme, innholdsstrategi og digitale tilstedeværelse
 • Bidra kommunikasjonsavdelingens øvrige kommunikasjonsarbeid

Kvalifikasjonskrav:
Stillingen ønskes besatt av en person med høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå, primært innen kommunikasjon eller journalistikk. Lang og relevant arbeidserfaring innen digital kommunikasjon, sosiale medier eller journalistikk kan kompensere for kravet om formell utdanning. Det kreves kunnskap i samisk språk og norsk, både muntlig og skriftlig. Vedkommende som tilsettes må også beherske engelsk.
Kunnskap om samiske samfunnsforhold vil bli vektlagt.  Det vil også bli lagt vekt på gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, herunder god skrive- og formuleringsevne. Samt evne til å oppnå resultater i samhandling med andre, evne til selvstendig og målrettet arbeid og serviceinnstilling.

Generelt:
Stillingen er plassert i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. Lønnsinnplassering etter avtale.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Jan Roger Østby, tlf. 481 44 696 eller pr. e-post: Jan.roger.ostby@samediggi.no.
Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetting, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.
Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Ansatte i Sametinget har fleksibel arbeidstid. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan etter avtale med arbeidsgiver tilpliktes til å tilegne seg kunnskap i samisk språk. 

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag. Disse er gjeldende inntil Stortinget omgjør ordningene.

 

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

 

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

 

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester legges ved den elektroniske søknaden.

Manuelt innsendte vitnemål og attester returneres ikke, men vil bli makulert.

Søknadsfrist:
mandag 05.09
2016

Driftstekniker - Jobbnorge ID 128301

Sametinget har ledig en fast stilling som driftstekniker med snarlig tiltredelse. Stillingen er lagt under IT – og driftsseksjonen og arbeidstedet er Karasjok.

Les mer

Arbeidsoppgaver:

 • Drift og vedlikehold av sametingsbygningen og tilknyttede utearealer,
 • Vedlikehold, drift og tilsyn av utstyr og tekniske anlegg
 • Bistå i anskaffelser i henhold til gjeldende lover og regler.
 • Brannverns- og sikkerhetsarbeid. Bl.a. drift av adgangskontrollsystem.
 • Avfallshåndtering
 • Varemottak og intern transport.
 • Inventarregistrering.
 • Flagging.
 • Bistand til bruker ved behov.
 • Andre forefallende praktiske oppgaver. 

Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet i andre leielokaler i og utenfor Karasjok.

 

Kvalifikasjoner: 

 • God kunnskap om bruk av IKT som arbeidsredskap er nødvendig, erfaring med SD-anlegg er ønskelig
 • Allsidig relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg.
 • Byggteknisk fagutdanning som elektro, VVS, tømrer el. lignende er ønskelig.
 • Førerkort klasse B. 

Videre vil kunnskap om samiske samfunnsforhold og kunnskap i samisk språk både muntlig og skriftlig bli vektlagt.

 

Søker må også ha evne til nøyaktighet, selvstendighet, samarbeid, samt å ha fleksibel og positiv innstilling. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. Den som tilsettes i stillingen må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

 

Generelt:

Stillingen er plassert i stillingskode 1136 driftstekniker. Lønnsinnplassering etter nærmere avtale.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagleder Karl Edvard Balto tlf: 784 74 080/ 901 75 313 eller e-post karl.edvard.balto@samediggi.no, eller avdelingsdirektør Tommy Somby, tlf. 784 74 070/958 22 121 eller e-post til tommy.somby@samediggi.no.

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetting, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

 

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Ansatte i Sametinget har fleksibel arbeidstid. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan etter avtale med arbeidsgiver tilpliktes til å tilegne seg kunnskap i samisk språk.

 

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag. Disse er gjeldende inntil Stortinget omgjør ordningene.

 

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

 

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

 

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester legges ved den elektroniske søknaden.

Manuelt innsendte vitnemål og attester returneres ikke, men vil bli makulert.

Søknadsfrist:
mandag 05.09
2016

Saksbehandler - Samiske kulturnæringer/samisk reiseliv

Sametinget har ledig en fast stilling i avdeling for næring, kultur og helse med tiltredelse snarest. Arbeidssted er ved et av Sametingets kontorsteder med forbehold om ledig kontorkapasitet ved stedet.

Les mer

Arbeidsoppgaver:

Stillingens primære arbeidsoppgaver er å lede og videreutvikle Sametingets kulturnæringssatsing, samt følge opp Sametingets reiselivsstrategi. I tillegg saksbehandling av saker tilknyttet de saksområdene. Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

 

Kvalifikasjoner:

Stillingen ønskes besatt av en person med høyere utdanning fortrinnsvis på mastergradsnivå, primært innenfor samfunnsfaglige områder eller økonomi. Lang og relevant erfaring fra offentlig forvaltning, nærings- og/eller kulturutvikling kan kompensere for utdanningskravet.

 

Kunnskaper om samiske samfunnsforhold og i samisk språk er en fordel. I tillegg vil det bli lagt vekt på gode faglige kvalifikasjoner, samarbeids- og kommunikasjonsevner, herunder skriftlig fremstillingsevne, evne til selvstendig og målrettet arbeid og serviceinnstilling.

 

Generelt:

Stillingen er plassert i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. Lønnsinnplassering etter nærmere avtale.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelser til avdelingsdirektør Magne Svineng, tlf. 78 47 41 57 eller fagleder John Osvald Grønmo, tlf. 78 47 41 86.

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetting, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

 

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Ansatte i Sametinget har fleksibel arbeidstid. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan etter avtale med arbeidsgiver tilpliktes til å tilegne seg kunnskap i samisk språk.

 

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag. Disse er gjeldende inntil Stortinget omgjør ordningene.

 

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

 

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

 

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester legges ved den elektroniske søknaden.

Manuelt innsendte vitnemål og attester returneres ikke, men vil bli makulert.

Søknadsfrist:
søndag 11.09
2016

Arkeolog - ID 128699

Sametinget har ledig vikariat som arkeolog i kulturminneseksjonen, med snarlig tiltredelse og varighet til 01.09.18. Arbeidssted er ved Sametingets kontorsted på Snåsa.

Les mer

Arbeidsoppgaver:
Stillingens arbeidsoppgavene er forvaltning av samiske kulturminner, saksbehandling av ulike plan- og arealsaker og arbeid med Sametingets virkemidler til kulturminnevern. Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner:
Stillingen ønskes besatt av en person med relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på master-/hovedfagsnivå i arkeologi eller kulturminnevern. Søkeren bør ha relevant erfaring og kunnskap i bruk av digitalt feltutstyr (GIS/GPS/CPOS) og førerkort til bil.

Kunnskap om samiske kulturminner, samiske samfunnsforhold og samisk språk vil bli vektlagt. I tillegg vil det bli lagt vekt på gode faglige kvalifikasjoner, samarbeids- og kommunikasjonsevner, skriftlig framstillingsevne, evne til selvstendig og målrettet arbeid, samt serviceinnstilling.

Generelt:
Stillingen lønnes etter statens regulativ i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til fagleder Andreas Stångberg eller avdelingsdirektør Sunniva Skålnes, telefon 78 47 40 00.

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Ansatte i Sametinget har fleksibel arbeidstid. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan etter avtale med arbeidsgiver tilpliktes til å tilegne seg kunnskap i samisk språk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag. Disse er gjeldende inntil Stortinget omgjør ordningene.

For øvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no.
Vitnemål og attester legges ved søknaden. 

Søknadsfrist:
tirsdag 20.09
2016