Forsiden
Om Sametinget
Ledige stillinger

Ledige stillinger

Sametinget er et nasjonalt parlament for samene i Norge, og forvaltningsinstitusjon for offentlige tjenester som berører det samiske samfunnet. Administrasjonens ansvar og oppgaver er å betjene det politiske nivået, og bidra til å beskytte og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv. Vi tilbyr meningsfylte samfunnsoppgaver innenfor same- og urfolkspolitikk nasjonalt og internasjonalt, både politisk og administrativt. Som medarbeider i Sametinget vil du samarbeide med engasjerte kolleger med ulik bakgrunn, i en av landets mest særegne og utfordrende offentlige arbeidsplasser.

Søkere vil bli ført opp på offentlig søkerliste. Om du ber om anonymitet, vil du få beskjed før offentliggjøring av søkerliste. Alle ledige stillinger i Sametinget kunngjøres på denne siden og på JobbNorge.no. Søknader sendes digitalt via JobbNorge.no.

Offentlige søkerlister

Les mer

Rådgiver/seniorrådgiver – Høyere utdanning og forskning – ID 105889

Sametinget har ledig fast stilling med tiltredelse snarest. Arbeidssted er ved et av Sametingets kontorsteder, med forbehold om ledig kontorplass.

Les mer

Arbeidsoppgaver:
Stillingens primære arbeidsoppgaver er utvikling og oppfølging av Sametingets politikk innenfor høyere utdanning og forskning, samarbeid med eksterne parter regionalt og nasjonalt og annet arbeid i seksjonen. Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner:
Stillingen ønskes besatt av personer med relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på master-/hovedfagsnivå.  Søker bør ha relevant erfaring knyttet til høyere utdanning og/eller forskning fra utdanningsinstitusjon eller fra forskningsinstitutt. Erfaring fra offentlig forvaltning, kunnskap om samiske samfunnsforhold og i samisk språk vil bli vektlagt. I tillegg vil det bli lagt vekt på gode faglige kvalifikasjoner, spesielt viktig er skriftlig fremstillingsevne, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt evne til selvstendig og målrettet arbeid og en klar serviceinnstilling.

Stillingen lønnes etter statens regulativ i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, avhengig av tidligere erfaring og kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Inger Eline Eira Buljo eller fagleder Ann Irene Sæter, tlf. 78 47 40 00.

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetting, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Ansatte i Sametinget har fleksibel arbeidstid. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan etter avtale med arbeidsgiver tilpliktes opplæring i samisk språk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr. 25.000,- og særskilt skattefradrag. Disse er gjeldende inntil Stortinget omgjør ordningene.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester legges ved den elektroniske søknaden.
Manuelt innsendte vitnemål og attester returneres ikke, men vil bli makulert.

Søknadsfrist:
mandag 13.10
2014

Førstekonsulent/rådgiver – Opplæring – ID 105890

Sametinget har ledig vikariat i 100% stilling med tiltredelse fra 01.11.14 og varighet til 31.10.2015. Arbeidssted er ved et av Sametingets kontorsteder, med forbehold om ledig kontorplass.

Les mer

Arbeidsoppgaver:
Stillingens primære arbeidsoppgaver er utvikling og oppfølging av Sametingets virkemiddelpolitikk, primært tilskuddforvaltning. Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner:
Stillingen ønskes fortrinnsvis besatt av en person med høyere utdanning fra høgskole/universitet innen økonomi, gjerne utdanning innenfor prosjektledelse og planlegging. Personer med annen relevant utdanning oppfordres også til å søke. Erfaring fra offentlig forvaltning, kunnskap om samiske samfunnsforhold og i samisk språk vil bli vektlagt. I tillegg vil det bli lagt vekt på gode faglige kvalifikasjoner, spesielt viktig er skriftlig fremstillingsevne, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt evne til selvstendig og målrettet arbeid og en klar serviceinnstilling.

Stillingen lønnes etter statens regulativ i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver, avhengig av tidligere erfaring og kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Inger Eline Eira Buljo eller fagleder Brita Oskal Eira, tlf. 78 47 40 00.

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetting, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Ansatte i Sametinget har fleksibel arbeidstid. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan etter avtale med arbeidsgiver tilpliktes opplæring i samisk språk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr. 25.000,- og særskilt skattefradrag. Disse er gjeldende inntil Stortinget omgjør ordningene.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester legges ved den elektroniske søknaden.
Manuelt innsendte vitnemål og attester returneres ikke, men vil bli makulert.

Søknadsfrist:
mandag 13.10
2014