Forsiden
Om Sametinget
Ledige stillinger

Ledige stillinger

Sametinget er et nasjonalt parlament for samene i Norge, og forvaltningsinstitusjon for offentlige tjenester som berører det samiske samfunnet. Administrasjonens ansvar og oppgaver er å betjene det politiske nivået, og bidra til å beskytte og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv. Vi tilbyr meningsfylte samfunnsoppgaver innenfor same- og urfolkspolitikk nasjonalt og internasjonalt, både politisk og administrativt. Som medarbeider i Sametinget vil du samarbeide med engasjerte kolleger med ulik bakgrunn, i en av landets mest særegne og utfordrende offentlige arbeidsplasser.

Søkere vil bli ført opp på offentlig søkerliste. Om du ber om anonymitet, vil du få beskjed før offentliggjøring av søkerliste. Alle ledige stillinger i Sametinget kunngjøres på denne siden og på JobbNorge.no. Søknader sendes digitalt via JobbNorge.no.

Offentlige søkerlister

Les mer

Direktør – ID 103701

Sametinget søker etter en dyktig og initiativrik direktør til å lede, styrke og videreutvikle Sametingets administrasjon. Kontorsted er Sametingets administrasjon i Karasjok.

Les mer

Sametingets administrasjon har ansvaret for å legge til rette for at Sametingets politiske ledelse - Sametingsrådet, skal kunne utføre sine oppgaver som folkevalgt organ. Direktøren er Sametingets øverste administrative leder. Direktøren har den overordnede og helhetlige administrative og faglige ledelse av Sametingets administrasjon, og skal sammen med den øvrige administrative ledelsen lede og koordinere virksomheten. Videre har direktøren en rådgivende funksjon ovenfor politisk ledelse, ansvar for å legge til rette og følge opp politiske vedtak og planer. Sametingsrådet er nærmeste overordnede politiske organ.

Stillingen innebærer et tett samarbeid med politisk ledelse og på alle nivåer i organisasjonen. Vi søker derfor etter en samlende og lojal leder med bred samisk samfunnsforståelse, og en som evner å fange opp og balansere faglige vurderinger og politiske signaler.

Videre krever stillingen utstrakt kontakt internt og med eksterne samarbeidspartnere. Vi legger derfor vekt på at kandidaten skal ha utpreget gode kommunikasjonsegenskaper, være relasjonsbygger og inngi tillit. Videre legges det vesentlig vekt på evner og egenskaper som er nødvendig for å utvikle, inspirere og lede sine medarbeidere. Strategisk- og utviklingskompetanse kombinert med stor evne til gjennomføring, endringsledelse og videreutvikling av en god organisasjonskultur er også viktige utfordringer i direktørfunksjonen. Kunnskap om internasjonale prosesser vil også bli vektlagt.

Vi søker etter en person med relevant høyere utdanning på minimum masternivå og ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet. Herunder vil det være en fordel med erfaring fra ledelse i politisk styrte virksomheter. Videre må den som tilsettes ha god kjennskap til samisk kultur og samfunnsforhold. Kunnskaper i samisk språk kreves.

Stillingen er en åremålsstilling og besettes for seks år. Tiltredelse snarest mulig. Stillingene er plassert i stillingskode 1062 direktør og krever sikkerhetsklarering

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

- Sametingets president Aili Keskitalo, tlf. 78 47 40 00 eller mobil 971 29 305

- Vår samarbeidspartner ved denne rekrutteringen er Jobzone Tromsø v/Grete Wilsgaard, tlf. 77 28 41 00 eller mobil 908 66 924.

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Ansatte i Sametinget har fleksibel arbeidstid.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr. 25.000,- og særskilt skattefradrag.  Disse er gjeldende inntil Stortinget omgjør ordningene.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 måneders prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no 

Bekreftede kopier av vitnemål og attester legges ved den elektroniske søknaden.

Manuelt innsendte vitnemål og attester returneres ikke, men vil bli makulert.

Søknadsfrist:
torsdag 07.08
2014