Forsiden
Om Sametinget
Ledige Stillinger

Ledige Stillinger

Offentlige søkerlister

Les mer

Feltledere/feltassistenter - ID 100446

Sametinget søker feltledere/feltassistenter til saksbehandling og § 9-undersøkelser i forbindelse med befaring av plan- og arealsaker i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Med forbehold om finansiering har Sametinget inntil 12 midlertidige stillinger ledig som feltledere/feltassistenter, med tiltredelse i mai/juni 2014. Varighet 2-4 måneder, med mulighet til forlengelse. Arbeidssted er et av Sametingets kontorsteder i Varangerbotn, Tromsø, Manndalen i Kåfjord, Drag og Snåsa. Angi ønsket kontorsted i søknaden.

Les mer

For feltledere består arbeidet av registrering av samiske kulturminner i forbindelse med aktuelle plan- og arealsaker. I tillegg inngår rapportarbeid, både underveis og etter avsluttet feltarbeid. I enkelte tilfeller kan det også være aktuelt med saksbehandling av plan- og arealsaker på det aktuelle kontorstedet samt innlegging av registrerte kulturminner i Askeladden. Det er en fordel med høyere utdanning innen arkeologi/historie eller tilsvarende. Det kreves erfaring fra kulturminneregistrering og bruk av GPS.

Feltassistentene skal delta i feltarbeidet og utføre registreringer av samiske kulturminner i forbindelse med befaring av aktuelle plan- og arealsaker. Det er ønskelig med kjennskap til kulturminneregistrering. Relevant erfaring vil også bli vurdert. I tillegg inngår en del rapportarbeid etter avsluttet feltarbeid samt arbeidsoppgaver som kan innebære enklere saksbehandling av saker på det aktuelle kontorstedet.

En del av arbeidsoppgavene vil kunne omfatte intervjuarbeid, og kunnskap i samisk språk vil derfor være en viktig kvalifikasjon samlet sett. Det er også ønskelig med kjennskap til PDA og førerkort for personbil. Sametinget vil videre legge vekt på kunnskap om samiske samfunnsforhold. I tillegg vil vi legge vekt på gode kvalifikasjoner, samarbeids- og kommunikasjonsevner, skriftlig framstillingsevne, evne til selvstendig og målrettet arbeid samt serviceinnstilling.

Stillingene er plassert i stillingskode 1065 konsulent/1408 førstekonsulent/1434 rådgiver etter kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Sunniva Skålnes eller fagleder Andreas Stångberg, telefon 78 47 40 00.

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetting, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Ansatte i Sametinget har fleksibel arbeidstid. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan etter avtale med arbeidsgiver tilpliktes opplæring i samisk språk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr. 25.000,- særskilt skattefradrag og forhøyet barnetrygd.  Disse er gjeldende inntil Stortinget omgjør ordningene.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester legges ved den elektroniske søknaden.
Manuelt innsendte vitnemål og attester returneres ikke, men vil bli makulert. 

Søknadsfrist:
torsdag 20.03
2014

Registratorer av samiske bygninger – ID 100447

Sametinget søker registratorer av samiske bygninger i forbindelse med Sametingets registreringsprosjekt av samiske byggverk. Tiltredelse juni/juli, og varighet ca.3 måneder. Vi søker etter 4 personer med arbeidssted i Finnmark og Nord-Troms, med forbehold om endringer i planleggingen.

Les mer

Arbeidet vil bestå i registrering av samiske bygninger i forbindelse med innføring av disse i Riksantikvarens sentrale kulturminnedatabase, Askeladden. Det må i tillegg påregnes en del rapportarbeid, underveis i feltarbeidet. Det er en fordel med relevant utdanning innen bygningsfag/arkitektur eller arkeologi/historie eller tilsvarende. Erfaring fra kulturminneregistrering vil også være en fordel. En del av oppgavene vil omfatte intervjuarbeid, og kunnskap i samisk språk vil derfor være en viktig kvalifikasjon samlet sett. Det er også ønskelig at søker har førerkort til bil.

Sametinget vil videre legge vekt på kunnskap om samiske samfunnsforhold. I tillegg vil vi legge vekt på gode kvalifikasjoner, samarbeids- og kommunikasjonsevner, skriftlig framstillingsevne, evne til selvstendig og målrettet arbeid og serviceinnstilling.

Stillingene er plassert i stillingskode 1065 konsulent/1408 førstekonsulent etter kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Sunniva Skålnes eller fagleder Andreas Stångberg, telefon 78 47 40 00.

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetting, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Ansatte i Sametinget har fleksibel arbeidstid. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan etter avtale med arbeidsgiver tilpliktes opplæring i samisk språk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr. 25.000,- særskilt skattefradrag og forhøyet barnetrygd.  Disse er gjeldende inntil Stortinget omgjør ordningene.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: 20.03.14

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no

Bekreftede kopier av vitnemål og attester legges ved den elektroniske søknaden.

Manuelt innsendte vitnemål og attester returneres ikke, men vil bli makulert.

Søknadsfrist:
torsdag 20.03
2014

Sommerjobb som guide – ID 100909

Sametinget har ledig sommerjobb som guide i Sametinget i Karasjok i perioden 20.06. - 15.08.14.

Les mer

Sametinget har åpent fra kl.08.00 - 15.30 med guiding hver time fra kl.08.30 - 15.30.

Vi søker etter en engasjert person med godt humør som har kunnskap om samisk språk, kultur, historie, samfunnsliv, og som kan fortelle generelt om samene og Sametinget. Vedkommende må beherske samisk, norsk og engelsk muntlig, samtidig som der er ønskelig med kunnskap i andre språk. Den som tilsettes må ha minst videregående skole og gjerne ha erfaring som guide.

Stillingen er plassert i stillingskode 1070 sekretær. Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Jan Roger Østby, tlf. 481 44 696 eller 78 47 40 00.  

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetting, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester legges ved den elektroniske søknaden.
Manuelt innsendte vitnemål og attester returneres ikke, men vil bli makulert.

Søknadsfrist:
onsdag 30.04
2014