Forsiden
Om Sametinget
Kontakt oss

Kontakt oss

12. oktober 2011

I tillegg til sametingsbygget i Karasjok har vi kontorsted på Diehtosiida i Kautokeino, i Varangerbotn, Saemien Sijte på Snåsa, Árran lulesamiske senter på Drag, Senter for nordlige folk i Kåfjord, på Evenskjer og i Tromsø.

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.00-15.30

Telefon: +47 78 47 40 00
Telefaks: +47 78 47 40 90

Pressekontakter

Kontaktinformasjon til Sametingets representanter

Kontaktinformasjon til ansatte

Postadresse:

Sámediggi - Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50
9730 Karasjok/Kárášjohka

samediggi@samediggi.no

Faktura til Sametinget

Er du leverandør til Sametinget fakturerer du oss elektronisk med standarden elektronisk handelsformat (EHF).

Sametingets elektroniske fakturaadresse: Sametingets org.nr: 974760347

Bestillerreferanse må alltid oppgis på faktura: 1660 (firmakode) + initialer til den som bestiller, eksempelvis 1660ABC

Ta kontakt med bestiller for riktig referanse.

Fakturaadresse:

Sámediggi - Sametinget
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar

Org. nr.: 974 760 347
Bankkonto: 7694 05 62178
IBAN nr. NO78 7694 05 62178
SWIFT adresse: DNBANOKK