Forsiden
Om Sametinget
Kontakt oss

Kontakt oss

I tillegg til sametingsbygget i Karasjok har vi kontorsted på Diehtosiida i Kautokeino, Varanger Samiske Museum i Varangerbotn, Saemien Sijte på Snåsa, Árran lulesamiske senter på Drag, Senter for nordlige folk i Kåfjord, Várdobáiki samisk senter i Evenes og i Tromsø.

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.00-15.30

Telefon: +47 78 47 40 00
Telefaks: +47 78 47 40 90

Pressekontakter

Kontaktinformasjon til Sametingets representanter

Kontaktinformasjon til ansatte

Postadresse:
Sámediggi - Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50
9730 Karasjok/Kárášjohka

samediggi@samediggi.no

Fakturaadresse:
Sámediggi - Sametinget
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar

Org. nr.: 974 760 347
Bankkonto: 7694 05 62178
IBAN nr. NO78 7694 05 62178
SWIFT adresse: DNBANOKK