Forsiden
Om Sametinget
Kontakt oss

Kontakt oss

12. oktober 2011

I tillegg til sametingsbygget i Karasjok har vi kontorsted på Diehtosiida i Kautokeino, i Varangerbotn, Saemien Sijte på Snåsa, Árran lulesamiske senter på Drag, Senter for nordlige folk i Kåfjord, på Evenskjer og i Tromsø.

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.00-15.30

Telefon: +47 78 47 40 00
Telefaks: +47 78 47 40 90

Pressekontakter

Kontaktinformasjon til Sametingets representanter

Kontaktinformasjon til ansatte

Postadresse:
Sámediggi - Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50
9730 Karasjok/Kárášjohka

samediggi@samediggi.no

Fakturaadresse:
Sámediggi - Sametinget
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar

Org. nr.: 974 760 347
Bankkonto: 7694 05 62178
IBAN nr. NO78 7694 05 62178
SWIFT adresse: DNBANOKK

Krav til leverandører om å sende elektronisk faktura og kreditnotaer til Sametinget

Statlige virksomheter har siden 1. juli 2012 vært pålagt å kreve elektronisk faktura i avtaler med leverandører.

Fra 1. januar 2014 er det kommet nytt krav for statlige virksomheter om at det ikke lenger skal være mulig av leverandører å sende fakturaer på papir eller e-post.

Dette innebærer at leverandører til Sametinget må:

  • Inngå avtale med et aksesspunkt
  • Sende alle fakturaer og kreditnotaer i Elektronisk handelsformat (EHF)

Ved fakturering må bestillerreferanse alltid oppgis. Bestillerreferanse er 1660 (firmakode) + bestillers initialer.

Hva er elektronisk faktura?

Elektronisk faktura er en faktura som overføres elektronisk fra selger til kjøper uten manuell behandling i overføringen

I Norge er det fastsatt et standardformat for elektronisk faktura som er utarbeidet fra en europeisk standard. I Norge heter formatet Elektronisk Handelsformat – EHF. For mer informasjon om formatet, se http://anskaffelser.no/e-handel/faktura

Overføring av fakturafilene skal skje via aksesspunkt. Et aksesspunkt er en meldingsformidler som har en avtale om formidling av dokumenter i et strukturert oppsett til andre aksesspunkt. For mer informasjon om dette, se http://anskaffelser.no/e-handel/faktura/leverandorer-og-mottakere-hvem-finne

Elektronisk faktura er ikke pdf-fil i e-post eller link til fakturahotell.

For mer informasjon om elektronisk faktura, se www.dfo.no/efb. Hvis du har spørsmål om elektronisk faktura eller hvordan komme i gang, ta kontakt med Direktoratet for økonomistyring på e-postadressen elfak@dfo.no.