Forsiden
Næringer
©Lena Marianne Kristiansen

Næringer

Å opprettholde og videreutvikle samiske næringsformer er en sikring av næringsgrunnlaget for samene, og er en garanti for utvikling av samisk kultur og et levende samisk språk.
Ansvarlig politiker
Silje Karine Muotka ©Kenneth Hætta/Sámediggi
Rådsmedlem NSR Nordre

Sametinget arbeider for

  • et sterkt og allsidig næringsliv
  • et næringsliv som bygger på og tar hensyn til samisk kultur, natur og miljø
  • et næringsliv som danner grunnlag for livskraftige lokalsamfunn der mennesker ønsker å bo

Bakgrunn

Samiske næringer har tradisjonelt vært knytta til naturen. Samene har hentet levebrød og inntekt gjennom høsting av utmarksressurser, fiske, jordbruk og reindrift, som også har gitt råvarer til duodji og ulike videreforedlingsprodukter. Den samiske befolkningen tilpasser og utvikler seg uten å gi slipp på egen kultur.

Den smidige og kreative holdningen til endring og nytenking er en viktig verdi i samisk næringsutvikling også i dag.

Seminarer og konferanser

25.02.2015 Oppstartskonferanse - Sametingsmelding om reindrift

Sametingsrådet inviterer til en oppstartskonferanse i fo...

Senere hendelser