Forsiden
Næringer
Foto: Aina Bye

Næringer

Å opprettholde og videreutvikle samiske næringsformer er en sikring av næringsgrunnlaget for samene, og er en garanti for utvikling av samisk kultur og et levende samisk språk.

Sametinget arbeider for

  • et sterkt og allsidig næringsliv
  • et næringsliv som bygger på og tar hensyn til samisk kultur, natur og miljø
  • et næringsliv som danner grunnlag for livskraftige lokalsamfunn der mennesker ønsker å bo

Bakgrunn

Samiske næringer har tradisjonelt vært knytta til naturen. Samene har hentet levebrød og inntekt gjennom høsting av utmarksressurser, fiske, jordbruk og reindrift, som også har gitt råvarer til duodji og ulike videreforedlingsprodukter. Den samiske befolkningen tilpasser og utvikler seg uten å gi slipp på egen kultur.

Den smidige og kreative holdningen til endring og nytenking er en viktig verdi i samisk næringsutvikling også i dag.