Forsiden
Kalender
Sametingets komité- og plenumsmøte

Sametingets komité- og plenumsmøte

Komitémøtene starter mandag 25. februar kl. 09.00 og avsluttes tirsdag 26. februar innen kl. 17.00.
Plenumsmøtet starter onsdag 27. februar kl. 09.00 og avsluttes fredag 1. mars innen kl. 15.00. 

Plenumsledelsens forslag til saksliste:

- Sak 01/13 Konstituering

- Sak 02/13 Sametingsrådets beretning om virksomheten

- Sak 03/13 Spørsmål til Sametingsrådet

- Sak 04/13 Kunngjøring av nye saker

- Sak 05/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur – fremlegging

- Sak 06/13 Sametingets årsmelding 2012

- Sak 07/13 Sametingsmelding om samisk språk

- Sak 08/13 Innspill til jordbruksforhandlingene 2013

- Sak 09/13 Rapport fra Ørnebakkutvalget – oppfølging

- Sak 10/13 Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune 2013-2016

- Sak 11/13 Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

- Sak 12/13 Høringsnotat – om forslag til endring av forskrift av 12. september 2003 om leveringsplikt for fartøy med torsketrålertillatelse

- Sak 13/13 Regjeringens forslag om endring av reindriftsforvaltningen

- Sak 14/13 Ny jordskiftelov

Følgende komiteer skal fremme innstilling i følgende saker:

Plan- og finanskomiteen:

- Sak 06/13 Sametingets årsmelding 2012

- Sak 09/13 Rapport fra Ørnebakkutvalget – oppfølging

- Sak 13/13 Regjeringens forslag om endring av reindriftsforvaltningen

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen:

- Sak 11/13 Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

- Sak 10/13 Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune 2013-2016

- Sak 14/13 Ny jordskiftelov

Nærings- og kulturkomiteen:

- Sak 07/13 Sametingsmelding om samisk språk

- Sak 08/13 Innspill til jordbruksforhandlingene 2013

- Sak 12/13 Høringsnotat – om forslag til endring av forskrift av 12. september 2003 om leveringsplikt for fartøy med torsketrålertillatelse

Hvis du ønsker mer informasjon om sakene eller møtene, se filene nedenfor eller ring/skriv til Sametinget, tlf: 78 47 40 00, e-post: samediggi@samediggi.no

Saksdokumenter finnes her.

Inn

kall 1-13

Gohččun 1-13