Forsiden
Kalender
Høringsfrist - revidert læreplan i samisk

Høringsfrist - revidert læreplan i samisk

Sametinget har sendt ut forslag til endrede læreplaner for følgende fag i grunnskolen og videregående opplæring: samisk som førstespråk og samisk som andrespråk.

Høringsfristen utgår 21.03.2013

Høring - revidert læreplan i samisk som førstespråk og samisk som andrespråk.