Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, samt jobbe for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Om Sametinget

Om biblioteket


Sametingets bibliotek har Norges største samling av bøker og annet materiell på samisk språk og o...
Historikk // Ansatte // Kontakt

Samlinger


Sametingets bibliotek har både åpne og lukkede samlinger. Vi har et stort magasin i kjelleren og...
Spesialsamlinger // Aviser og tidsskrifter // Databaser
Samiske lesere ønsker flere bøker på samisk som engasjerer unge. Derfor setter Sametinget, Samisk forfatterforening (SGS) og Samisk kunstnerråd (SDR) igang et forfatterstudie som skal rekruttere unge forfattere som skriver på samisk.