Forsiden
Bibliotek
library

Bibliotek

Du søker i Bibliotekbasen, ForskPub, ForskPro og BIBSYS Emneportal

Enkelt søk med BIBSYS Ask:

   

Sametingets bibliotek er en del av Sametingets administrasjon. Biblioteket har Norges største samling av bøker og annet materiell på samisk språk og om samiske forhold uansett språk. Biblioteket er åpent for alle.

Biblioteket låner ut depoter til bibliotek og andre institusjoner. Sametingets bibliotek er behjelpelig med å utarbeide lister over anbefalt litteratur og materiell til innkjøp ved oppbygging av egne samiske samlinger på bibliotekene.

For lånere som bor utenfor Karasjok foregår utlånet vanligvis gjennom lånerens nærmeste bibliotek. Vi er behjelpelig med å besvare spørsmål på telefon, e-post eller fax.