Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, samt jobbe for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Om Sametinget

Om biblioteket


Sametingets bibliotek har Norges største samling av bøker og annet materiell på samisk språk og o...
Historikk // Ansatte // Kontakt

Tjenester


For å reservere eller låne fra Sametingets bibliotek må du være registrert som låner ved bibliote...
Bli låner // Slik fornyer du dine lån // Min side/Hvordan lage passord // Bokpakke utlån

Samlinger


Sametingets bibliotek har både åpne og lukkede samlinger. Vi har et stort magasin i kjelleren og...
Spesialsamlinger // Aviser og tidsskrifter // Databaser
Sametingets bibliotek inviterer til litteraturdager tirsdag og onsdag 20. og 21.september
I anledning Sametingets 25 års jubileum ble det utgitt to bøker: Sametinget 25 år og Sametinget og kunsten.