Vibeke Larsen på talerstolen ©Corinne Svala-Ibanez

Vold mot kvinner

01. mars 2013

Sametingsråd Vibeke Larsen deltar på FNs kvinnekommisjon i New York. Tema for årets kvinnekommisjon i FN er vold mot kvinner. -Mange urfolkskvinner i verden opplever vold hjemme og fra offentlige myndigheter, og derfor ønsker vi å løfte temaet under kvinnekommisjonens møte, sier rådsmedlem Vibeke Larsen.

FNs kvinnekommisjon begynner mandag 04.mars og varer i to uker. Kommisjonen skal vurdere hva som er gjort på området, identifisere nye utfordringer, lage internasjonale standarder og utforme ny politikk på områdene likestilling og kvinners rettigheter.

Sametinget deltar i Norges delegasjon som ledes av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marthe Thorkildsen.

Tabu tema

-Vold mot kvinner er også et problem i det samiske samfunn. Det vet vi, men vi har liten kunnskap om det er mindre eller mer enn i resten av samfunnet, sier rådsmedlem Vibeke Larsen.  

Høsten 2012 utlyste Sametinget og Justisdepartementet sammen et forskningsprosjekt med tittelen: Vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Det kom ingen tilbud, og derfor utlyses prosjektet på nytt i 2013.

-Vi vet at vold i nærerelasjoner er et tabubelagt tema også i det samiske samfunn. Det er vanskelig å snakke om og vite at vold skjer innenfor hjemmets fire vegger. Men Sametinget tror at vi aldri vil komme videre med problemet om vi ikke tør å løfte den frem i lyset, sier Larsen.

-Vi må ha nulltoleranse for vold i nære relasjoner og derfor er sametingsrådet opptatt av å undersøke hvilke faktorer som påvirker utøvelse av vold i det samiske samfunnet. Vi vil også vite mer om hvordan hjelpeapparatet møter samiske voldsutsatte og om det er samisk språk og kulturkompetanse i hjelpeapparatet, sier Vibeke Larsen.

FNs spesialrapportør for urfolksrettigheter James Anaya har trukket fram vold mot kvinner og jenter, utført både av urfolksmenn selv og utenforstående, som en av to spesielt viktige saker når det gjelder menneskerettighetsspørsmål som påvirker urfolk.

Holdninger

Sametinget ønsker å arbeide mer med forebygging og holdningsskapende arbeid på dette området.

-Unge samiske kvinner skal vite at de ikke skal måtte finne seg i å blitt slått av sine partnere og unge samiske menn skal vite at det ikke er akseptabelt å slå for å løse konflikter, sier rådsmedlem Vibeke Larsen.

For mer informasjon: Rådsmedlem Vibeke Larsen, + 47 941 30 116 eller vibeke.larsen@samediggi.no

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/57sess.htm