Underskriving av samarbeidsavtale med Røyrvik

Velkommen Røyrvik

28. februar 2013

Sametinget og Røyrvik kommune undertegner samarbeidsavtale om tospråklighet. - Jeg er veldig glad for at Røyrvik kommuner vil være med på å utvikle og fremme det sørsamiske språket, sier rådsmedlem Ellinor Marita Jåma. Røyrvik er Jåmas hjemkommune.

Sametinget har samarbeidsavtaler med ti kommuner og fire fylkeskommuner. Avtalen med Røyrvik kommune ble underskrevet i forbindelse med møtet mellom Sametinget, kommunene og fylkeskommunene om oppfølgingen av samarbeidsavtalene.

-Kommuner og fylkeskommunene er viktige i arbeidet med å utvikle samisk språk. Vi er derfor glad for at kommuner og fylkeskommuner tar ansvar for at samiske språk skal være levende språk i fremtiden også.  Sametingets mål er at samarbeidsavtalene skal være redskap til en god dialog og samarbeid om samisk språk. De valg som tas i dag betyr noe for fremtiden for de samiske språkene, sier rådsmedlem Ellinor Marita Jåma.

I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilte språk. Det betyr at alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til kommunen eller andre offentlige etater.

For mer informasjon: Rådsmedlem Ellinor Marita Jåma, + 47 916 13 460