Forsiden
Arkiv
Valgperiode 2009 - 2013
Artikler
Styrker samisk språkarbeid
Presentasjon av evaluering av tilskuddsordninger for samisk språk (Fotograf Jan Roger Østby)

Styrker samisk språkarbeid

18. februar 2013

Sametingets tilskuddsordninger for samisk språk støtter opp om samisk språkarbeid. Det viser en evaluering som Norut Alta –Áltá har gjort i samarbeid med Nordlandsforskning/Nordlánda dutkam for Sametinget.

Rapporten "Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk” ble presentert på Sametinget mandag 18.02.13.

Målet med evalueringen er å få et bilde både av tilskuddsmottakernes bruk av tilskudd fra Sametinget og av Sametingets egen administrering av tilskuddsordningene.

“Gjødsler” språkarbeidet

En av hovedkonklusjonene i rapporten er at språktilskuddene fungerer som en "gjødsling" som fører til en underskog av språkarbeid. Sett i et større samfunnsperspektiv fungerer denne underskogen i tett samspill med både andre språktiltak og den samiske språkpolitikken som Sametinget fører.

Evalueringen viser at tilskuddsmottakerne i stor grad opplever ordningen som en velfungerende ordning.

For mange av språkprosjektene er Sametinget den viktigste finansieringskilden. Derfor er ordningen viktig for utvikling og bevisstgjøring av samisk språk.

Rådsmedlem Ellinor Marita Jåma sier at Sametinget vil gå grundig gjennom rapporten, fordi den blir viktig i arbeidet med å forbedre Sametingets tilskuddsordninger for samisk språk.

-Samisk språk er under sterkt press, og derfor er det viktig at Sametingets språkmidler utnyttes på en best mulig måte. Å evaluere ordningen er derfor nødvendig for å finne fram til eventuelle forbedringer av ordningen, sier rådsmedlem Ellinor Marita Jåma.

Evalueringen har vært gjennomført i samarbeid mellom Norut Alta - Áltá og Nordlandsforskning/Nordlánda dutkam.

Seniorforsker Eva Josefsen har vært prosjektleder for arbeidet som er gjennomført sammen med forsker Áila Márge Varsi Balto ved Norut Alta - Áltá og forsker Marit Solstad ved Nordlandsforskning/Nordlánda dutkam.

For mer informasjon:

Seniorforsker Eva Josefsen, + 47 915 51 794 og rådsmedlem Ellinor Marita Jåma, + 47 916 13 460.

Les rapporten