Forsiden
Arkiv
Valgperiode 2009 - 2013
Artikler
Reindriftsstyret kan ikke vedta reintallsreduksjoner nå
Ellinor Marita Jåma intervjues II ©Corinne Svala-Ibanez

Reindriftsstyret kan ikke vedta reintallsreduksjoner nå

06. februar 2013

Rådsmedlem Ellinor Marita Jåma ber at Reindriftsstyret ikke vedtar noen reintallsreduksjoner før reindriften er blitt konsultert

Reindriftsstyret har berammet vedtaksbehandling om reintallsreduksjon for reindriftssiidaene torsdag 7. februar. Siidane har fått anledning til å uttale seg til reduksjonsforslag, men de har ikke blitt konsultert om beslutninger.

-Jeg ber om at Reindriftsstyret ikke fatter vedtak om reintallsreduksjon for siidaene nå. Med slike vedtak risikerer reindriftsstyret å bryte statens fastsatte konsultasjonsprosedyrer og folkerettslige forpliktelser om konsultasjoner. Det vil i tilfellet være svært alvorlig, sier rådsmedlem i sametingsrådet Ellinor Jåma.

Sametinget er ikke informert av Landbruks- og matdepartementet om hva som er status i beslutningsprosessenen om reintallsreduksjoner.

-Landbruks- og matdepartementet har holdt Sametinget uinformert om arbeidet med reintallsreduksjoner. Jeg forventer å få en full redegjørelse fra departementet om av hva som er status i arbeidet, og hvordan arbeidet søkes gjort framover. Før en slik redegjørelse foreligger og før vi har trygghet for at vedtak ikke strider mot lover og rettigheter kan Sametinget ikke akseptere at Reindriftsstyret fatter reduksjonsvedtak, avslutter Ellinor Jåma.

For mer informasjon. Rådsmedlem Ellinor Marita Jåma, + 47 916 13 460