Forsiden
Arkiv
Valgperiode 2009 - 2013
Artikler
Åpent møte om reintallssituasjonen og pålegg om reduksjon
Reinflokk ©Aina Bye

Åpent møte om reintallssituasjonen og pålegg om reduksjon

15. februar 2013

Sametingsrådet inviterer alle berørte reineiere til et åpent møte vedrørende den oppståtte situasjonen rundt reintallsreduksjon i Finnmark, der Landsbruks- og matdepartementet pålegger et stort antall reineiere om forholdsmessig reduksjon av reintall. Møtene finner sted på henholdsvis Sametinget i Karasjok og Diehtosiida i Kautokeino, tirsdag 19.2.2013. Sametingsrådet vil informere om Sametingets arbeid i sakens anledning, og ta imot innspill fra reineiere om den videre prosess.

Med begrunnelse i manglende avklaring av menneskelige og økonomiske konsekvenser, besluttet Reindriftsstyret i sitt møte 7. februar å utsette saksbehandlingen i de fleste sakene om pålegg om forholdsmessig reduksjon av reintall. I brev av 14.2.13 fra Landsbruks- og matdepartementet pålegges imidlertid Reindriftsstyret å gjennomføre vedtak i samtlige 126 vedtakssaker.

Sametingsrådet konstaterer at dette er en av de største omstillingsprosessene som noen gang er planlagt gjennomført for reindriftsnæringen, og at dette planlegges gjennomført uten tilstrekkelig avklaring av de sosiale og økonomiske konsekvenser dette vil kunne medføre.

Møtested Karasjok, 19.2.13:

  • Sámediggi – Sametinget, kl. 13.00

Møtested Kautokeino, 19.2.13:

  • Diehtosiida, auditoriet kl. 17.00

Sametingsrådet vil være tilstede på begge møter. Møtet streames over vår nettside.

Møtene sendes direkte på nett. Her er linken:
http://tv.samediggi.no/bruker/pages/live.aspx?lid=1&bid=1

Velkommen!

Sametingspresident

Egil Olli