Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, samt jobbe for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Om Sametinget

Seminarer og konferanser

09.10.2014 - 09.10.2014 Sametingets 25-års jubileum
Gå til kalenderen

Møte

24.04.2014 - 24.04.2014 Sametingsrådet inviterer til kaffe
28.04.2014 - 29.04.2014 Felles fylkesmøte for KS Nord-Norge
19.05.2014 - 22.05.2014 Komitémøter
Gå til kalenderen

Frister

30.05.2014 Gollegiella
Gå til kalenderen

Biblioteket

library Sametingets bibliotek er en del av Sametingets administrasjon. Biblioteket har Norges størst...
Biblioteket