Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, samt jobbe for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Om Sametinget
`

Seminarer og konferanser

14.04.2015 - 15.04.2015 Nasjonalparkkonferansen 2015
28.04.2015 - 29.04.2015 Samisk kulturnæringskonferanse 2015
Gå til kalenderen

Møte

07.04.2015 - 07.04.2015 Høring Stortinget - Kommunereformen
14.04.2015 - 16.04.2015 Rådsmøte Røros
Gå til kalenderen

Biblioteket

library Sametingets bibliotek er en del av Sametingets administrasjon. Biblioteket har Norges størst...
Biblioteket