Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, samt jobbe for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Om Sametinget
`

Seminarer og konferanser

16.09.2014 - 17.09.2014 Kunstnerkonferansen 2014
09.10.2014 - 09.10.2014 Sametingets 25-års jubileum
Gå til kalenderen

Møte

16.09.2014 - 18.09.2014 Møte i Sametingets eldreråd
19.09.2014 - 19.09.2014 Møte med Utenriksdepartementet og KLD
01.10.2014 - 01.10.2014 God og likeverdig straffegjennomføring
Gå til kalenderen

Biblioteket

library Sametingets bibliotek er en del av Sametingets administrasjon. Biblioteket har Norges størst...
Biblioteket